KØ: Bygdøy allé er en av de verste gatene i Oslo når det gjelder fremkommelighet, ifølge Ruter.
KØ: Bygdøy allé er en av de verste gatene i Oslo når det gjelder fremkommelighet, ifølge Ruter.

Sykkelfeltene i Bygdøy allé skaper kø og kaos

I bystyremøte 6.mai kom Camilla Wilhelmsen (FRP) med et forslag om å fjerne sykkelfeltene og gjenopprette kollektivfeltet i Bygdøy allé.

Publisert Sist oppdatert
FORURENSING: Camilla Wilhelmsen ønsker at sykkelfeltene skal bli fjernet i Bygdøy allé.
FORURENSING: Camilla Wilhelmsen ønsker at sykkelfeltene skal bli fjernet i Bygdøy allé.

Sykkelfeltene kom i november i fjor som en forsøksordning. Prøveperioden er ferdig våren 2020. Camilla Wilhelmsen er Fremskrittspartiets representant i bystyret. I bystyremøte 6. mai kom hun med et privat forslag om å fjerne sykkelfeltene i Bygdøy allé. Forslaget ble stemt ned, men skal evalueres på nytt når forsøksperioden er over.

– Jeg mener det blir helt feil om et sykkelfelt skal få lov til å trumfe alt. Fulle busser står i langsom og nesten stillestående kø, og passasjerene bruker lang tid hjem. Det samme gjør biler og annen nyttetrafikk fordi de nå må dele kjørefeltet med bussene, sier Wilhelmsen.

Da sykkelfeltene ble bygget fikk Ruter store forsinkelser i utgående retning, mot vest. Spesielt ille er det fra Frogner kirke og ned til Olav Kyrres plass, og her kan forsinkelsene bli store. Selv etter at trafikkbildet i Oslo endret seg fra midten av mars, ser man køene i ettermiddagsrushet.

– Området blir utrivelig for de som bor og oppholder seg her, med ekstra lokal forurensing og lange køer nedover alleen. Dette skjer på grunn av to sykkelfelt hvor man en gang iblant ser en og annen syklist. Jeg synes det er uansvarlig, sier Wilhelmsen.

Økning i forsinkelsene

Allerede i januar kunne Ruter fortelle at Bygdøy allé nå var blitt en av de verste gatene i Oslo når det gjelder fremkommelighet.

Bygdøy allé er trase for busslinjene 30, 31 og 20. Alle linjer er berørt av forsinkelsene. Siân Ambrose er områdeleder i Ruter og informerer om at utgående busser, mot vest, har fått størst forsinkelser.

– Bygdøy allé er en viktig ferdselsåre fra vest mot Oslo sentrum og det har alltid vært store variasjoner i trafikken. Imidlertid har det være en økning i forsinkelsene hvis man sammenligner 2018 med 2019, sier Ambrose.

Ambrose forteller at det er det to tiltak som direkte har påvirket kollektivtrafikken Bygdøy allé. Det ene er stengning av Løkkeveien og det andre er bygging av sykkelfelt.

Da Løkkeveien ble stengt fikk kollektivtransporten økte forsinkelser i Bygdøy Alle, spesielt rundt Bygdøy lokket og mest i ettermiddagsrushet.

Misfornøyde kunder

Ambrose forteller at Ruter mottok en økende andel klager fra de reisende i 2019.

– Konsekvensen er at kundene våre opplever variabel reisetid og det er dermed vanskelig å planlegge reisen. I tillegg vil forsinkelser resultere i klumping av bussene (to-tre busser kommer samtidig), slik at kundene ikke opplever jevn frekvens, forteller Ambrose.

I løpet av Covid-19 perioden har forsinkelsene generelt blitt noe redusert, men Ruter ser at i ettermiddagsrush er det fortsatt store forsinkelser mellom Frogner Kirke og Olav Kyrres plass. En utfordring er at det varierer mye hvor lang tid det tar å kjøre samme strekning. Dette gir stor usikkerhet for både Ruter som planlegger tilbudet og de som skal benytte det.

– Generelt var linje 31 15 minutter forsinket i desember 2019 i utgående retning, og forsinkelse var størst for denne linjen i Bygdøy Alle, sier Ambrose.

– I Oslo er det bred enighet om at flere skal gå og sykle, samt at kollektivtrafikken skal øke sin markedsandel. Noen steder blir den prioritert, andre steder prioriteres myke trafikanter. Kollektivtrafikken kunne nok isolert sett kommet raskere frem med kollektivfelt, forteller Ambrose.

Ruter jobber sammen med Bymiljøetaten for å finne løsninger på forsinkelsene. Det er enighet om at forsinkelsene i utgående retning er uheldige. – Dersom vi kan finne en løsning som gir fremkommelighet for bussene som samtidig kan opprettholde sykkelfeltet vil vi ønske en slik løsning velkommen, men å reversere tiltaket slik at bussene får kollektivfelt igjen ser ut til å være det tiltaket som vil gi best måloppnåelse for kollektivtransporten, sier Ambrose.

Buss fremfor sykkel

SYKLIST: Mattis Eriksen (23) sykler til og fra jobb gjennom Bygdøy allé. Han observerer færre syklister her i forhold til andre gater i Oslo.
SYKLIST: Mattis Eriksen (23) sykler til og fra jobb gjennom Bygdøy allé. Han observerer færre syklister her i forhold til andre gater i Oslo.

Mattis Eriksen (23) sykler ofte gjennom Bygdøy allé for å komme seg til og fra jobb. Han forteller at han bruker sykkelfeltene, men at han også kan sykle på fortauet.

– Hva tenker du om at sykkelfeltene kan bli fjernet?

– For meg går det fint. Fortauene er jo veldig brede, og det går fint an å sykle der uten å forstyrre gående. Jeg synes det er viktigere at biler og kollektivtransport kommer seg frem. Når jeg ikke orker å sykle benytter jeg meg av bussen, og det er ikke gøy at den ofte er forsinket.