Kantskog
Kantskog

Kantskog på
Kirkebyenga ødelegger utsikten

I idylliske Vangsåsen utenfor Hamar ligger Kirkebyenga.
Kirkebyenga ligger landlig til med flere boliger. Dessverre oppstår det problemer.

Publisert

Omringet av skogen og bekker er det et flott sted å bo samtidig som det er sentralt. Selv om det virker veldig fint er flere av beboerne plaget med en skog som ødelegger utsikten til Mjøsa og Hamar By.

Øvre Vang Velforening synes det burde være greit å tynne ut skogen. Tynning er en form for hogst hvor man fjerner de trærne som skiller seg ut og gjør skogen rotete. Det oppstår noen få problemer i denne prosessen. Trærne har fått stå fordi skogen fungerer som et lebelte og beskytter husstandene mot vær og vind og gir ly for støy fra Gåsbuvegen. I tillegg til dette er det vann i nærheten og det gir krav på kantvegetasjon. Det er mange ville dyr som drikker fra Kirkebybekken og hvis man fjerner kantvegetasjonen vil dyrene også forsvinne. I vannkanten er det også flere trær med fuglereir, så hogsten må også skje utenom hekketid for fuglelivet.

Etter å ha sett nøye på problemstillingen endte Øvre Vang Velforening med å sende inn en søknad til kommunen om å få tynne ut de største trærne. Det har ikke falt i smak hos alle.

Emilie Sandvoll (20) er kjent turgåer i området

- Jeg synes det ødelegger mye av naturen når de skal felle så mange trær, forteller Sandvoll.

Sandvoll går mye turer i skogen med hunden sin og venninner. Skogen blir et tilfluktsted for å forsvinne fra hverdagens mas.

- Det er så fantastisk å høre fuglene, kjenne duften av trærne og bare føle seg i ett med naturen. Det er synd hvis det er noe som blir ødelagt i skogen, forteller Sandvoll.

Sandvoll er veldig opptatt av det norske økosystemet og er redd dette skal gå utover dyreartene i nærheten, spesielt de lokale fugleartene som har reir i kantvegetasjonen.

- Jeg forstår at utsikten kanskje ikke er perfekt med de store trærne, så jeg håper virkelig dyrelivet blir tatt vare på under fellingen av trærne, forteller Sandvoll.

Oddvar Dufseth (74) fra Øvre Vang Velforening mener det er problematisk

- Det er tre forskjellige områder som folket har lyst til å felle skog. Problemet er jo kantvegetasjonen, ly for vær og vind og støyreduksjonen fra Gåsbuvegen, forteller Dufseth.

Som oppvokst ‘’vangsåsning’’ har Dufseth en del kompetanse på dette temaet. Han forteller at det er enda mer problemer enn det folket blir opplyst om.

- Det er faktisk ulovlig å hogge ned trærne nå, men Hamar Kommune har fortalt de kan avvike fra forbudet om det blir laget en skjøtselsplan for selve hogsten, forteller Dufseth.

Dessverre er det veldig mye jobb å lage skjøtselsplanen så hele hogstplanen er satt på vent.

- Vi håper på å ha planen ferdig til senhøsten, men hogsten blir det ikke noe av før i 2021, forteller Dufseth.

Kantvegetasjonen får bli

Når alle papirene er i orden begynner hogsten, men det er strenge rutiner. De får mest sannsynlig kun ta ut de største trærne, så både dyrelivet og kantvegetasjonen bevares. Hoggerfirmaet som er ansatt har varslet beboerne, men det vil dessverre komme nordavind inn på husveggene, og støy fra Gåsbuvegen når hogsten er gjort.