BEE MY GUEST: Birøkter Kristine von Krogh ønsker gjester hjertelig velkommen til å hilse på biene hennes. FOTO: 300085
BEE MY GUEST: Birøkter Kristine von Krogh ønsker gjester hjertelig velkommen til å hilse på biene hennes. FOTO: 300085

Biene på Etterstad: – Ingenting gjør meg mer glad enn folk som vil besøke kubene mine

Inn en sti ved kolonihagene på Etterstad finner man Kristine og hennes tre bikuber. Her ønskes alle velkommen, for å bli bedre kjent med våre venner biene.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2018 lanserte Miljødirektoratet i samarbeid med Landbruks- og Matdepartementet en nasjonal pollinatorstrategi med et formål om å bedre pollinatorenes levekår i landet. Strategien har som hovedmål å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Strategien legger vekt på at man skal legge til rette for et variert landskap med et mangfold av naturtyper som gir pollinatorene gode leveområder med bålplasser og tilgang på mat.

Bijobb som birøkter

Til vanlig jobber Kristine von Krogh (40) som fiskeforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, men hun har alltid hatt en lidenskap for insekter. Hun bestemte seg derfor for å ta birøkterkurs ved ByBi i Oslo. Etter å ha gjennomført kurset hele to ganger, er birøkting nå blitt hennes bijobb. Hun tar godt vare på biene sine, og sjekker kubene en gang i uken, for å forsikre seg om at alt er som det skal. Under sommeren besøker hun kubene hyppigere, og tar ofte med nysgjerrige og interesserte gjester.

HARDTARBEIDENE: Biene er friske og raske, og trives godt i hjemmene sine på Etterstad. FOTO: 300085
HARDTARBEIDENE: Biene er friske og raske, og trives godt i hjemmene sine på Etterstad. FOTO: 300085

Von Krogh holdt sitt årlige foredrag den 2. mai på Huset i kolonihagene. Rundt 30 mennesker møtte opp for å lære mer om biene. Det var lett stemning, med rom for å stille spørsmål til von Krogh underveis. Målet med foredraget er å spre kunnskap om bier, og lære bort hvorfor de er så viktige for menneskers overlevelse.

— Mange mennesker er nok redde for biene, trolig fordi man forveksler de med veps. Men det skal mye til for at biene stikker, sier von Krogh.

Hun oppfordrer til at mennesker heller fokuserer på å ta vare på biene, og ikke være redde for dem. Dette er fordi menneskapte klimaendringer skaper store problemer for de pollinerende insektene, og det er også vi som må hjelpe dem.

Fakta

  • Vi har 207 arter villbier, og en art tambie, nemlig honningbien.
  • Humle er en type bie, og vi har 35 humlearter i Norge.
  • En tredel av biene er truet.
  • Tolv av dem fryktes utryddet.
  • 66 av bieartene er på rødlisten.
  • 30 prosent av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bier.

— Det er flere småting man kan gjøre for å hjelpe, som å sette ut insektshotell, plante blomster, passe på å ikke forsøple, og rett og slett ta bedre vare på naturen, fortsetter von Krogh.

SMAK AV HONNING: Birøkteren gir smaksprøve på helt fersk honning. FOTO: 300085
SMAK AV HONNING: Birøkteren gir smaksprøve på helt fersk honning. FOTO: 300085

Bevisste klimavalg

Birøktere som von Krogh velger å bevisst ta vare på biebestanden i Norge. De er med på å opprettholde fokus og informasjonsflyt for å gi mennesker muligheten til å ta mer bevisste valg rundt miljø og klima. Fra bikubene på Etterstad hentes honningen ut kun en gang i året, og gir cirka 30 kilo honning. Som gjest ved von Kroghs bikuber får man også smake på helt fersk honning.