IKKE OVERRASKET: Leder i St. Hanshaugens ungdomsråd Mari Løyte Harboe (17) er ikke overrasket over at mange ikke kjenner til helsestasjonen.
IKKE OVERRASKET: Leder i St. Hanshaugens ungdomsråd Mari Løyte Harboe (17) er ikke overrasket over at mange ikke kjenner til helsestasjonen.

– Helsestasjonen blir altfor lite brukt

St. Hanshaugens helsestasjon for ungdom sliter med å nå ut til målgruppen. – Flere ungdommer kjenner ikke til tilbudet, sier helsesykepleier Camilla Rørtveit.

Publisert Sist oppdatert

Helsestasjonen er et gratis tilbud for ungdom mellom 12-24 år

Hos HFU kan du blant annet:

møte helsesykepleier, jordmor og lege

få prevensjonsveiledning og resept på prevensjon

få samtaler, råd og veiledning om psykisk, fysisk og seksuell helse

HFU på St. Hanshaugen holder til i Stensberggata 25

Kilde: oslo.kommune.no

– Mange forteller at de ikke har hørt om helsestasjonen, og at de ikke vet hvor det ligger eller hvem de møter der.

Det forteller helsesykepleier ved St. Hanshaugen helsestasjon for ungdom (HFU), Camilla Rørtveit. I følge Rørtveit, er det vanskelig for helsestasjonen å nå ut til ungdommer med informasjon om tilbudet.

Hun peker på mangel på kunnskap om HFU, som den største årsaken. I sin jobb som helsesykepleier i skolen, har hun snakket med ungdom som sier de ikke har hørt om HFU eller ikke vet hva det er.

– Noen tenker på helsestasjonen som en sexklinikk, og at det ikke er dette de har behov for.

Helsestasjonen opplever enkelte grupper som særlig vanskelig å nå ut til. Blant disse peker Rørtveit på gutter, minoritetsungdom, og de yngste ungdommene fra 12-16 år.

Viktig for mange

Leder i St. Hanshaugens Ungdomsråd Mari Løyte Harboe er ikke overrasket over det Rørtveit forteller. I likhet med henne, peker Harboe på kunnskapsmangel om HFU som en sentral årsak.

– Jeg tror det handler mye om seksualundervisningen i skolen og dårlig informasjonsspredning. Mange i ungdomsrådet visste heller ikke om helsestasjonen før de startet i rådet.

Harboe synes det er trist at så mange ikke vet om HFU.

– Helsestasjonen blir altfor lite brukt. De har mange gode tilbud som ungdom trenger. Det er trist at helsestasjonen ikke blir brukt på den måten den kunne blitt brukt, forteller hun og fortsetter:

– Mange ungdommer tar kontakt andre steder. Det er lange ventekøer hos BUP og psykolog. Helsestasjonen har lignende tilbud, det er dumt at unge ikke vet om disse ressursene.

Rørtveit understreker at helsestasjonen er en tjeneste som kan være viktig for mange unge. Hun forteller at besøk til helsestasjonen kan hindre at psykisk uhelse utvikler seg til å bli mer alvorlig enn det trenger.

– Om ungdom sliter med tunge tanker, kjønnsinkongruens, tunge tanker, angst eller nedstemthet, mobbing eller dårlige hjemmeforhold, er det veldig mye god hjelp å få på helsestasjonen.

Skolebesøk

GOD HJELP: Helsesykepleier Camilla Rørtveit forteller at det er mye god hjelp å få hos helsestasjonen.
GOD HJELP: Helsesykepleier Camilla Rørtveit forteller at det er mye god hjelp å få hos helsestasjonen.

Som et tiltak for å nå ut til flere unge på St. Hanshaugen, peker Harboe på skolebesøk til helsestasjonen.

– Jeg har hørt om ungdommer som har vært der gjennom skolen, og jeg synes det er dumt at min ungdomsskole ikke gjorde det.

Rørtveit er enig i at obligatoriske skolebesøk kan være et nyttig tiltak, men peker på noen utfordringer ved dette.

I de fleste bydeler, deler man lokalene med andre institusjoner. Da kan det være vanskelig å dra inn skoleklasser for å vise frem. Hvis man skal sørge for å få med alle må det være obligatorisk, og man må i tillegg samarbeide med skolene.

Hun bekrefter likevel at HFU ønsker å invitere ungdommer på besøk, for å formidle informasjon og for å få dem til å føle seg tryggere. Hun trekker også frem appen Ung på haugen, en applikasjon som gir oversikt over hvilke tilbud bydelen har for unge.

Ungdomspanel

For å kartlegge årsakene til hvorfor så få unge oppsøker HFU, skal helsestasjonen bruke ungdomsrådet som en ressursgruppe. Denne skal gi tilbakemeldinger på driften av HFU.

– Brukermedvirkning er kjempeviktig. Vi samarbeider om dette med ungdomsrådet og har et ønske om enda flere ressursgrupper, forteller Rørtveit.

Harboe er forteller at hun er glad for samarbeidet med HFU. Hun tror ungdomsrådet kan bidra med erfaringen de har med å være nettopp ungdom. Rådet har et stort aldersspenn, hvor medlemmene er alt fra syvendeklassinger til videregående-elever.

– Vi er en bred gjeng, med mange perspektiver. Hvis man lurer på hvordan man når ut til ungdom, spør man ungdom.

– Jeg synes det var veldig fint at helsestasjonen møtte oss, og jeg tenker vi kan få til et bra samarbeid. Jeg er positiv til at vi i ungdomsrådet kan bidra til at flere ungdommer finner helsestasjonen og ser den litt tydeligere.