Grunerløkka topper narkotika-statistikk

Forbruket av hasj og marihuana har eksplodert blant landets egne ungdommer de siste fire årene. Men det er særlig én bydel som skiller seg ut.

Publisert

Forbruket av hasj og marihuana har eksplodert blant landets egne ungdommer de siste fire årene. Men det er særlig én bydel som skiller seg ut.

Ung i Oslo 2018-undersøkelsen har spurt ungdom mellom 12 og 19 år om deres rusvaner. Her kommer det frem at ungdom på Grünerløkka er blant de som bruker mest syntetiske rusmidler. Hele 7 prosent av elevene på videregående oppgir at de har prøvd syntetiske rusmidler. Dobbelt så mye som gjennomsnittet blant unge i Oslo.

– Det som er så skummelt med syntetiske rusmidler som syntetiske cannabinoider og NPS (nye psykoaktive stoffer. journ.anm) er at disse stoffene gjerne er sterkere enn man forventer.

Det sier seksjonsleder i RUStelefonen Sturla K. Naas Johansen. RUStelefonener en landsdekkende, offentlig informasjonstjeneste for alle med spørsmål knyttet til rusmidler. Han er svært bekymret over utviklingen rundt syntetiske rusmidler.

– Dette er ikke rusmidler som er fremstilt i et seriøst laboratorium. Dette er det vi kaller «bøttekjemi». Effekten av stoffene kan derfor variere veldig, og dermed veldig enkelt å ta overdose, sier Naas Johansen.

OMFATTENDE

Ung i Oslo har også spurt videregåendeelevene på Grünerløkka om marihuana og hasj. 20 prosent oppgir at de har prøvd minst en av delene. Kun Frogner ligger høyere, med 22 prosent. Til sammenligning svarer kun 5 prosent det samme når det gjelder MDMA, kokain og amfetamin. Også alkoholforbruket domineres tydelig av ungdommen i det vestlige bydelene.

Hvorfor akkurat Grünerløkka kommer dårlig ut i undersøkelsen kan imidlertid være vanskelig å svare på. Anders Bakken, forsker og leder av ungdatasenteret ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, er mannen bak den omfattende undersøkelsen. Han peker på flere sammensatte faktorer.

– Det vi vet er at det i økende grad gir status å røyke hasj blant gutter. Hos jentene er denne oppfatningen noe mer moderat. Undersøkelsen kan tyde på at guttene har blitt mer liberale til bruken av cannabis, sier Bakken.

ULIKE PREFERANSER

Bakken mener også at en bydels sosioøkonomiske status kan ha betydning for ungdommenes oppvekstsvilkår.

– Når det gjelder bruk av narkotika så skjer dette på tvers av bydelene, uavhengig av sosioøkonomisk status. På bydelsnivå kan vi likevel se tendenseri hva ungdommene foretrekker av narkotika, sier Bakken.

Ungdommene fra Grünerløkka svarte også på spørsmål knyttet til blant annet ensomhet, vold og familievold. De aller fleste følte seg trygge i bydelen sin, men lå over gjennomsnittet i Oslo for ensomhet. 11 prosent hadde også opplevd vold fra voksne i familien. Barn i mindre ressurssterke familier opplevde mer vold i hjemmet enn barn fra mer ressurssterke familier. Grünerløkka har henholdsvis 42 og 34 prosent med lav og middels sosioøkonomisk status.