Hamar katedralskole
Hamar katedralskole

Forebygging av rus på videregående

På Hamar katedralskole jobber ledelsen tett med politiet for å forebygge rusmisbruk blant elevene sine. Politiet kommer innom skolen flere dager i uken for å følge opp elever som er tatt for bruk av ulovlige rusmidler.

Rektor ved Hamar katedralskole, Ingvild Rønn Sætre forteller hvordan skolen arbeider med å forebygge og å hjelpe elever med å holde seg unna rus. Skolen har ett tett samarbeid med politiet når det kommer til bruk av rus blant elevene.

- Hvis en elev har blitt tatt for bruk av et eller annet i løpet av helga så vet vi om det når vi kommer tilbake på mandag og da får vi beskjed om de skal følges opp på en ruskontrakt.

Skolen har også et system der de kontakter politiet og foreldre til elever dersom det mistenkes at en elev driver med ulovlige rusmidler. Politiet kommer innom skolen flere dager i uken for å følge opp elever som har blitt tatt for rusbruk og går på ruskontrakt. Det vil si at de må levere urinprøver jevnlig til politiet for å passe på at de holder seg unna rus fremover.

Sætre mener ikke nødvendigvis at bruk av rusmidler blant elevene er et veldig synlig problem, men forteller at det er en utfordring de jobber med.

- Vi har en del saker, nå er jeg bare inne i mitt tredje år, men det har vært omtrent samme mengde vi har jobbet med, men vi vet jo ikke alt vi ikke har sett, sier Sætre.

En av elevene på skolen som går på en slik kontrakt forteller selv om hvordan han føler skolen og politiet håndterer de av elevene som er tatt for bruk av illegale stoffer.

- Jeg oppfatter det jo som at rektor og lærerne ikke vil ha meg på skolen, forteller han.

I slutten av november ble han utvist fra skolen i fem dager, fordi ledelsen hadde mistanker om at han solgte narkotiske stoffer på skolen. Han forteller at misbruket av rus startet allerede på ungdomsskolen og at han nå har gått på rus kontrakt i halvannet år.

- Det startet med at jeg fikk en seks måneders lang kontrakt, men jeg har likevel ikke klart å holde meg unna så det har bare balla på seg og nå har jeg nylig fått enda lenger tid på kontrakten fordi jeg ble tatt en gang til.

Han fortsetter med å fortelle at han synes skolen har bra ordninger, men at det likevel føles som de jobber mer mot han enn med han.

Hvor går grensen for utvisning?

I følge opplæringsloven kan skolen straffe elever om de har brutt ordensreglene. Hver skole står fri til å utforme sitt eget reglement så lenge det holder seg innenfor norske lover.

I ordensreglementet til Hamar katedralskole står det at Oppbevaring og omsetning av rusmidler på skolen er forbudt. Ettersom eleven i denne saken ble utvist i fem dager grunnet mistanke om salg av narkotiske stoffer vil det være grunn til å tro at mistanken har vært sterk. Eleven forteller selv at han ikke er skyldig i det skoleledelsen har anklaget han for.