INNHOLD: Hammersborg barnehage, farget i rødt, er fredet. Nabolaget rundt er vernet av plan- og bygningsloven.
INNHOLD: Hammersborg barnehage, farget i rødt, er fredet. Nabolaget rundt er vernet av plan- og bygningsloven.

Et kommunalt overgrep

Renoveringen av den freda eiendommen startet i 2018, uten samråd med byantikvaren. I dag er der fortsatt store mangler.

Publisert

Hammersborg barnehage er Oslo kommunes tredje eldste barnehage. Bygget som var Henrik Wergelands hjem fra 1839 – 1841, ble kjøpt opp av Kristiania kommune i 1911. I dag forvaltes eiendommen som kommunal barnehage, og eies av Oslo kommune. Eiendommen, som tidligere var bosatt av Wergeland, er fredet. Ifølge fredningsbestemmelsene, skal oppussing og vedlikehold gjøres i samråd med byantikvaren. Omsorgsbygg Oslo KF startet renoveringen av eiendommen i årsskiftet 2017/ 2018, uten å kontakte byantikvaren. I det innledende arbeidet ble det gjort flere overtramp mot eiendommen: verna lønnetrær ble revet og granittstein fjerna.

INNHOLD: Barnehagens eneste huske står bak flere rader med industrigjerder på grunn av rasfare fra taket.
INNHOLD: Barnehagens eneste huske står bak flere rader med industrigjerder på grunn av rasfare fra taket.

Fare for takras
I dag, snart tre år etter at arbeidsprosessen startet, står det flere lag med sikkerhetsgjerde rundt uteområdet til barna. Selv om de ytterste gjerdene er satt opp for å unngå spredning av korona inn til barnehagen, er det også synlig at det risiko på innsiden. Rundt Wergelands gamle hestestall er det nemlig satt opp industrigjerde. En huske, barnas eneste leke i hagen utenom tre trehytter, har stått stille i et år. For selv om at barna har vært tilbake i barnehagen i snart seks måneder, og det er tre år siden renoveringsarbeidet ble igangsatt, er arbeidet fremdeles ikke avsluttet. Det fremgår av epostkorrespondanse, at Omsorgsbygg Oslo FK rettet en forespørsel til byantikvaren om muligheter for oppgradering av takstein. Forespørselen ble gjort grunnet takras fra den gamle hestestallen.

– I lys av fredningen vil det ikke være aktuelt å innvilge dispensasjon for utskiftning av ny takstein, svarte byantikvaren på forespørselen. Svaret fra byantikvaren ble sendt 16.05.2019.

Irritasjon
Sidsel Marie Nilsen (89) bor på rett over veien for Hammersborg barnehage. Nilsen har bakgrunn som skuespiller og teaterhistoriker. Hun opplever prosjektet som svært problematisk. Hun viser til at nabolaget er svært preget av turisme, og Visit Oslo har markert nabolaget som en turistperle. Hun opplever at turistene som kommer tilbake kommenterer at arbeidet ikke har kommet noe lengre enn da de var der sist, og at det ødelegger helhetsinntrykket. Nilsen ser også på det som problematisk fordi eiendommen anses som en kulturarv, som kommunen ikke tar hensyn til. Nabolaget er derfor kritisk til det evighetsarbeidet kommunen gjennomfører i Damstredet 1 - 3.

– Det oppleves som urettferdig og feil at beboerne her drifter nabolaget etter retningslinjene gitt av byantikvaren, mens kommunen ikke gjør det, sier hun. Fortvilet.

Hensynsløst
For mens Omsorgsbygg Oslo FK lenge valgte å ikke kontakte byantikvaren i forbindelse med renoveringsarbeidet sitt, er Nilsen og de andre beboerne i nabolaget svært opptatt av å forvalte eiendommene etter byantikvarens krav. På godt og vondt. Nilsen bor selv i en eiendom som er vernet etter plan- og bygningsloven, og hun er plaget med ungdom som tagger på eiendommen. Det skaper ubehag.

– Det som er tagget her ser jo grusomt stygt ut. Byantikvaren har gitt meg beskjed om at taggingen må pusses bort, og kan ikke males over. Jeg er minstepensjonist og er usikker på om jeg kan finansiere det arbeidet, sier hun, tydelig skuffet over situasjonen.

Byantikvaren
Cathrine Anne Reusch fra Byantikvaren Oslo bekrefter i et telefonintervju at Omsorgsbygg Oslo FK startet renovering uten godkjenning fra riksantikvaren. Hun forteller deretter at kommunikasjonen er bedre nå, og at planene fremover foregår i samråd med byantikvaren.