VATERLAND:Her ledes vannet inn under bakken i Oslo sentrum. Om denne kulverten blir overfylt kan det bli katastrofalt.
VATERLAND:Her ledes vannet inn under bakken i Oslo sentrum. Om denne kulverten blir overfylt kan det bli katastrofalt.

Oslo er ikke forberedtpå ekstremt nedbør

Vann og avløpsetaten jobber på spreng for å forberede seg på ekstremt nedbør i Oslos gater. Om det ekstreme nedbøret treffer i morgen vil det være flere steder som kan bli totalskadet.

Publisert Sist oppdatert
TELTHUSBAKKEN: I bunnen av Telthusbakken samles det mye vann når det regner.
TELTHUSBAKKEN: I bunnen av Telthusbakken samles det mye vann når det regner.

– Mange områder i Oslo er ikke egnet for mye nedbør på kort tid, sier forsker ved metrologisk institutt, Anita Verpe Dyrrdal. Hun jobber med å beregne dimensjonering av nedbørsverdier som brukes i planleggingen og byggingen av byens infrastruktur

Noen områder i Oslo er mer sårbare med tanke på nedbør enn andre. Det som skiller disse områdene fra resten av byen er tette flater. Slike områder finner vi i Kvernerbyen, Ekerberg og Telthusbakken ved Vulkan.

Vann og avløpsetaten skal forberede Oslo

I vann og avløpsetaten jobber de på spreng for å forbedre potensialet til Oslo i en situasjon hvor det kan komme ekstremt mye nedbør.

Dreneringslinjene i byen er vannets mest sannsynlige vei om ledningsnettet ikke fungerer. Her vil vannet helle mot det laveste punktet. Ved Telthusbakken er det en historisk bekk, derfor samles vannet der. Her har man brukt teknologi for å finne dreneringslinjene i området. Problemet med dette er at vannet ikke når frem til ledningen som ligger der. Derfor ønsker de nå å finne en vei for å frakte vannet på overflaten forteller Ursula Zühlke som er overingeniør hos Vann og avløpsetaten.

– Det beste man kan gjøre er å jobbe sammen med naturen.

Det er mye som finnes under bakkene i Oslo som leder vannet bort fra overflaten og som frakter det videre. Blant annet kulverter som frakter vann. Ved Vaterland finnes en slik, den går nemlig under Oslo S. Derfor kan det bli store problemer om denne kulverten overfylles.

Vassdragene i Oslo går nære bygninger

VANN OG AVLØPSETATEN: Bjørn Christoffersen t.v og Ursula Zühlke t.h
VANN OG AVLØPSETATEN: Bjørn Christoffersen t.v og Ursula Zühlke t.h

Bjørn Christoffersen som er sjefingeniør hos vann og avløpsetaten i Oslo kan også fortelle at Akerselva i Oslo er regulert. Dette er fordi de har en sluse som kan stenges fra toppen ved Maridalsvannet. Dette vil derfor være et hjelpemiddel om det skulle komme mye nedbør. Det som kan være et problem med de andre vassdragene i Oslo er at de er nærmere hus og går under jernbaneskinner og trikkeskinner.

– når de store flommene kommer så må vi prøve å avlede mer på overflaten og tilrettelegge for dette, det er sånn vi tenker nå.