Illustrasjon: Markert område er den aktuelle tomten for nabolagspark
Illustrasjon: Markert område er den aktuelle tomten for nabolagspark

Bydelsutvalget støtter forslag om park i Norbygata 52

Under møte i bydelsutvalget torsdag 23. mai fremmet Gamle Oslo Sv forslaget om nabolagspark på Grønland.

Publisert

Etter tilbakemeldinger fra naboer rundt den aktuelle tomten fremmet Steinar Heldal, Sv politiker og leder for byutviklingskomitéen, forslaget om opprettelse av en liten park.

– Nå er tomten en parkeringsplass. Sv mener det er en dum bruk av plassen og ønsker heller å lage et trygt område for unge, sier Heldal.

Grønn lomme

Tidligere har det stått industribygg på tomten. Siden rivningen har plassen bare vært en grusplass hvor en kommersiell parkeringsbedrift har hatt tillatelse til å ta betalt for parkering.

– Det bor mange folk på Grønland, men det er få trygge møteplasser for barn og unge, sier Heldal.

Han mener grusplassen slik den er nå fremstår som unødvendig bruk av plassen, og at området Grønland behøver flere såkalte «grønne lommer». En flekk med gress og planter som kan bryte opp den tette bebyggelsen av betongblokker.

– En liten park vil nå behovet for en grønn lomme i området. I tillegg har tomten sol store deler av dagen, argumenterer Heldal.

Videre poengterer han at det ikke er snakk om en park på størrelse med Tøyenparken, men at det med aktivitetsmuligheter skal være en trygg møteplass for barn og unge.

Bevaring av trehusbebyggelse.

Området har i dag bebyggelse i Norbygata 54 og Tøyengata 16. Forslaget inneholder en støtte til Byantikvaren og Plan- og bygningsetatens konklusjon om at bebyggelsen i sin helhet skal bevares og at vernestatusen av byggene skal styrkes.

– Bebyggelsen som er der nå er en rekke av tilsvarende bygg i resten av området, de hører sammen og bør ikke rives, mener Heldal.

Han legger også til at etableringen av en nabolagspark vil ta hensyn til den vernede bebyggelsen.

Uenigheter

Da forslaget først var til vurdering i byutviklingskomitéen var det uenigheter om hvorvidt park var den beste utnyttelsen av området. Simen Gjersvoll Osland, representant fra Gamle Oslo Høyre og medlem av byutviklingskomitéen, argumenterte med at en park vil være enda en ting som bare vil forfalle som konsekvens av at det ikke blir lagt nok penger i den.

Private eiendomsfirmaer og utbyggere har vist også interesse for tomten til utbygging av hotell eller næringslokale.

– I byer som London og Paris har de små, koselige hoteller hvor det kun er plass til noen få rom. Jeg ser ikke hvorfor de ikke skal ha lov til å bygge noe slikt, mener Asbjørn Olsen, representant for Gamle Oslo Frp og medlem i byutviklingskomitéen.

Forslaget ble innstilt til vurdering i bydelsutvalget med fem mot fire stemmer. To lederstemmer fra Sv, én fra MDG, Venstre og Rødt. Mot én stemme fra Høyre, Frp og to Ap-stemmer.

Vil ha park

«Bydelsutvalget ønsker at Nordbygata 52 blir nabolagspark med lekeapparater» heter det i protokollen fra møtet i bydelsutvalget 23. mai. Konklusjonen er at det ikke er ønskelig at tomten benyttes som parkeringsplass.

Bydelsutvalget vil be Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å vurdere kjøp av tomten for å omregulere og realisere forslaget om en park.

Forslaget vedtas med kun to motstemmer, én fra Høyre og én fra Frp.