KLIMAALVOR: Det er avgjort at Akerselva skal forberedes på de forventede klimaendringene. Foto: 300058
KLIMAALVOR: Det er avgjort at Akerselva skal forberedes på de forventede klimaendringene. Foto: 300058

Akerselva skal oppgraderes

På møtet i bydelsutvalget 16. mai ble det besluttet at Akerselva skal få en oppgradering på en rekke områder, men SVs forslag om å endre kommuneplanens retningslinjer om byggfrie belter på 20 meter langs elva til å være en fast regel ble nedstemt.

Publisert

Bydelsutvalget på Grünerløkka er enige i at Akerselva skal få endret vernestatus, fortrinnsvis som landskapsvernområde. Dette vil si et områdevern som styres av naturloven. I tillegg til endret status skal området rundt Akerselva bli mer turvennlig. Bedre merking av turveiene og mer og tydeligere informasjon om historie og naturopplevelser langs elva er en del av vedtakene.

Det er i saken også vedtatt at det skal legges langtidsplaner for hvordan elva og området rundt skal forvaltes i fremtiden.

Ikke byggfritt

SVs tilleggsforslag om å endre kommuneplanens retningslinjer om byggfrie belter på 20 meter langs elva til å være en fast regel ble i midlertidig nedstemt. I tillegg til SV stilte også Rødt og MDG seg positive til forslaget. De måtte se seg slått av Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre med fire mot tre stemmer.

Bydelsutvalg-medlem Per Østvold fra SV er ikke fornøyd med avgjørelsen.

– SV vil ha et sterkere vern. Og vi er helt overbevist om at kommuneplanens juridiske del må få en bindende bestemmelse om en byggegrense på minst 20 meter langs Akerselva og de andre elvene i Oslo. Nå "popper" det opp boligblokker og høyhus helt inntil elvene. Arbeiderpartiet støtter nesten alltid slike byggesaker. Slik kan det ikke fortsette hvis Akerselva og miljøparken skal gis videre til våre etterkommere, forteller Østvold.

Klimavedtak

Utvidelser av elveområdet kan det eventuelt bli allikevel. I ett av vedtakene står det beskrevet at med hensyn til klimaendringer skal det tas i betraktning at vannmengdene kan øke, og at det derfor kan bli nødvendig med utvidelse av elveløpet og området rundt. Det skal tas hensyn til dette ved ny bebyggelse langs elva.