Uncategorized

Nytt byggeprosjekt i Lier

Nytt byggeprosjekt i Lier

Lier er en av kommunene i Norge som har hatt størst befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har derfor vedtatt å bygge en fjordby, hvor visjonen er å danne et knutepunkt mellom Drammen og Oslo.

  • Tekst: 288520
  • Foto: Lier Kommune, Lierposten, Blår AS

Den 26.November 2010 inngikk Drammen og Lier kommune en felles avtale om et plansamarbeid. I februar og mars 2015 vedtok Lier kommunestyre og Drammen bystyre en felles strategisk plattform med masterplan for utbygging av området langs Lierstranda og Brakerøya. Området skal urbaniseres og transformeres til en bærekraftig fjordby.
–Når det er mangel på arealene våre må vi utnytte de på en bedre måte. Derfor må vi bygge smartere og tettere for å tilrettelegge kommunen for befolkningsøkningen. Dette og visjonen om nullslipp er utgangspunktet for utbyggingen av den nye fjordbyen på Lierstranda, sier tidligere ordfører i Lier kommune Helene Justad.

Ny fjorby i Lier

3D ILLUSTRASJON BLÅR AS: Lier kommune vil bygge en ny fjordby. Kommunen vil spesielt fokusere på å bygge flere leiligheter.

 

Befolkningsvekst i Lier
Hovedmålene for samarbeidsavtalen er blant annet å redusere transportbehov ved å bygge flere leiligheter ved toglinjen. På denne måten gjør kommunen det lettere for pendlere, slik at de slipper å ta flere transportmidler til jobb og skole. Området vil bli et sentralt punkt mellom Drammen og Oslo. Planleggingen skal foregå i tre faser. De to første fasene, forstudiet og forprosjektet ble igangsatt i 2013, og avsluttes med et hovedprosjekt neste år.

Fjordbyen langs Lierstranda skal bli en del av Lier og Drammen, hvor miljø kunnskap og utvikling settes i fokus. På grunn av den kraftige befolkningsveksten er det viktig at det blir bygget flere leiligheter i kommunen. Kommunen har økt i snitt med 2,4 prosent i året, noe som vil tilsi rundt 80 innbyggere i måneden. I dag bor det ca. 25.700 mennesker i Lier, men befolkningsantallet nærmer seg 26.000 med stormskritt.

Selv om det hele tiden blir snakket om den store eldrebølgen, har Lier en varierende og sammensatt befolkning. Kommunen har fremdeles en større andel unge og yrkesaktive mennesker.
–Det er viktig at det blir bygget flere leiligheter i Lier, slik at boligmarkedet blir billigere. Torskogen og Frydenlund er områder som spesielt vekker interesse blant unge førstegangskjøpere. Dette er på grunn av at leilighetene både er sentrale og billige, sier seniormegler i Garanti Lier, Frederik Engebråten.

En fjordby uten klimagassutslipp
Kommunen legger mest vekt på å bygge ut Lierstranda. Her er det mye gammeldags industri som krever store arealer. For å være godt forberedt på befolkningsendringen må det bli satt i gang utbygging av dette området. Det skal derfor bli tilrettelagt for 20.000 nye mennesker og 10.000 nye arbeidsplasser. En nøyaktig dato for ferdigstillelse har enda ikke blitt satt, men selve byggeprosjektet starter med utbygging av et nytt sykehuset i 2017. Nytt sykehus og ny jernbanestasjon med kollektivpunkt på Lierstranda er prosesser som har store betydning for realisering av fjordbyen.
Det skal etter planen stå ferdig i 2022. Senere skal kommunen følge områder for områder. Det er vedtatt en masterplan for hele Lier i samarbeid med kommunen.

Lier kommune har også et mål om at det ikke skal være utslipp av klimagasser i dette området. Dette skal gjelde både for transport og energibruk. Helt siden i 2010 da det ble vedtatt, har dette kun vært en visjon, men nå skal kommunen ta handling og visjonen skal bli til virkelighet.
–God planlegging og fleksibel infrastruktur skal i samarbeid med moderne teknologi gjøre Lierstranda til en smart by å leve i. Ikke bare skal den nye fjordbyen være en smart by å leve i, men den skal også gi beboerne et godt liv, avslutter Justad.

Ny fjordby i Lier

Tidligere ordfører i Lier kommune, Helene Justad. Foto: Lierposten

 

Mest lest

To Top