Uncategorized

Omdømmeopptur for Grønland

OPTIMISTISK: Omdømmeeksepert Yngve Carlsson

Grønland har i flere tiår vært en bydel som ofte har blitt uglesett av folk både i og utenfor Oslo. Det kan det nå bli en slutt på, tror omdømmeforsker og seniorrådgiver i KS, Yngve Carlsson.

Aleksander Hauge, Norgesnytt.net

Yngve Carlsson er omdømmeforsker og jobber blant annet med omdømmearbeid i norske kommuner. Han er positiv på bydelens fremtidige vegne, og tror en solid satsning i bydelen vil bære frukter på sikt.

– Jeg føler helt klart at Grønland sammen med Tøyen, som på mange måter er i en liknende situasjon, absolutt er på vei til å få et bedre omdømme.

Carlsson som i flere år har fulgt utviklingen på Grønland, mener den negative omtalen og det dårlige rykte bydelen har fått gjennom media kan være i ferd med å snu.

–Det er tydelig at det skjer ting på Grønland for tiden. Gamle hus og bygninger moderniseres gradvis, og selv om kriminaliteten fortsatt er høy, og ganske synlig i bybildet, har politikerne i samarbeid med politiet gjort en god jobb med å skjerme innbyggerne fra den verste kriminalitet. At innbyggerne føler seg tryggere i bydelen nå, enn for bare ett år siden, er jeg helt sikker på, sier Carlsson.

Påvirket av media
Grønland har de siste årene hatt mye negativt fokus tilknyttet kriminalitet og vold. I fjor var over femti prosent av voldssakene i Oslo knyttet til Grønland, ifølge SSB. I tillegg hadde NRK en spørreundersøkelse som også gjenspeiler dette inntrykket. Den viste at Grønland er nummer to på lista over steder i Oslo som folk opplever som utrygge. En måling som ikke overrasker Carlsson.

– Nei, dette er ikke overraskende. Det kan godt tenkes at Grønland er en av de mer utrygge områdene i Oslo, men først og fremst handler det om påvirkning fra media. I bunn og grunn tror jeg ikke Grønland er mer utrygg enn andre steder i Oslo.

– Et dårlig omdømme kan ta tid å bli kvitt. Ofte lenge etter at problemene er løst. I Grønlands tilfellet vil det nok ta litt ekstra tid. Det har nok mye å gjøre med all den negative omtalen bydelen har fått i pressen de siste årene. Hvis vi ser på Gründerløkka, viser tallene at det er like mye kriminalitet der, som på Grønland. Likevel er ryktet på Gründerløkka ekstremt mye bedre. Det har mye med at det er skjer så mye positivt der som kommer fram i lyset, og som overdøver det negative, forteller Carlsson.

Tror på opptur: Joakim Dyrnes: Nestleder for Sosialistisk Venstreparti i bydel Grønland. (Bildet hentet fra kommunens hjemmeside)

Urettferdig rykte
– Rykte som Grønland har fått gjenspeiler overhodet ikke den virkeligheten jeg kjenner til. Det er ingen tvil om at medi a altfor ofte har et negativt fokus når det kommer til bydelen vår, sier Joakim Dyrnes.

 

Dyrnes er nestleder i bydelsutvalget for Sosialistisk Venstreparti. Han mener det positive i bydelen blir tilsidesatt.

– Alt det fantastiske engasjementet og mangfoldet vi har i bydelen glemmes helt. Jeg opplever at det finnes et stort samhold på tvers av hudfarge, etnisk bakgrunn og religion er på Grønland, som vi sjelden ser andre steder. Det kommer aldri frem i media, forteller en oppgitt Dyrnes til Gamle Oslo Telegrafen.

Tilsidesatt siden 70-tallet
Dyrnes mener det ikke hersker noen tvil om at politikerne i Oslo i en årrekke har sviktet bydelen, og at Grønland på mange måter har blitt tilsidesatt. Helt siden starten på 70-tallet , når de første innvandrerne ble plassert i leiligheter på Grønland, har bydelen vært et område med mye kriminalitet. Bydelen har de siste årene slitt med dårlig infrastruktur og kriminaliteten har i altfor stor grad fått flyte fritt.

Nestlederen er likevel glad for at ting har blitt tatt tak i, og at flere nå har skjønt alvoret.

– I tillegg er det gledelig å se at de fleste områdene på Grønland er i ferd med å moderniseres kraftig. Jeg tror bydelen er i positiv utvikling, avslutter Dyrnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest lest

To Top