Uncategorized

Barna dine gjennomskuer deg

Tror du at masse ros og komplimenter motiverer ditt skolesvake barn?
Tro om igjen.

Overdreven skryt hjelper ikke elever som gjør det dårlig på skolen. Det er bedre å forvente at barnet gjør det bra. Det finnes mange ettergivende lærere som er omsorgsfulle, men deres problem er ofte at de stiller for få krav. For krav er noe alle elever ønsker, kom det fram når det nyopprettede Kunnskapssenteret for utdanning ba professor ved Det psykologiske fakultet, Terje Manger, å finne ut hva forskningen vet om hva som motiverer elever.
– Ettergivende lærere har også ofte problem med å lede klassen. For mye uro gjør at de ikke får prak
tisert sin omsorg for enkeltelever. Dermed trives elevene dårlig og lærer lite, forteller forfatteren av boken «Motivasjon og mestring».

Forsiktig med ros
Mange lærere og foreldre skryter ukritisk av barna, i god tro om at dette vil motivere. Ny forskning viser at vi skal være støttende, men ikke gi blind ros.
– Barn som ikke opplever følelsen av mestring tror ikke på overdreven ros. De gjennomskuer det, og dermed virker rosen mot sin hensikt, sier professor Manger.
Lærer ved Byåsen skole, Tove Aunaas, kan skjønne hvordan dette kan påvirke motivasjonen i negativ retning, samtidig mener hun at velfortjent ros er en av de viktigste delene ved læring.
– Jeg stiller meg likevel undrende til at man skal miste motivasjonen av å få høre hva du er flink til, sier Aunaas. 

«Du er bedre enn du tror» er en setning vi skal holde oss langt unna, mener Manger. Den er lite troverdig og gir liten informasjon om hva som må gjøres for å lykkes.Den er lite troverdig og gir liten informasjon om hva som må gjøres for å lykkes.
– Elever som ikke er vant til å lykkes tolker det gjerne slik at læreren skryter mye fordi han vet at de ikke er flinke, forklarer professoren.

Autorative lærere best
Tove Aunaas plasserer seg selv i denne kategorien.
– Jeg er kanskje litt tøysete, men alltid tydelig, mener førsteklasselæreren.
Terje Manger mener det største problemet norske lærere har hatt, er at de har vært for snille. Nå vet vi hva som er best for barna; en voksen autorativ person.

De autoritative lærerne viser høy omsorg, stiller krav og kan lede klassen. De kan oppmuntre og gi tilbakemeldinger som viser at de er klar over barnets framgang, i stedet for å gi ugrunnet ros, avslutter Manger. 

 

http://lillegarden.wordpress.com/2013/10/03/en-autoritativ-laerer/

Mest lest

To Top