Uncategorized

Raser i abortdebatt

«Å være fastlege er ingen rett, det er selvbestemt abort», sier Sandra Borch.

Det har lenge rast en heftig debatt om fastlegene skal få reservere seg mot å henvise pasienter til abort. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er for en slik ordning.

– Ingen grenser i abortsaken er skrevet i stein. Derfor vil jeg gå langt i å ta hensyn til helsepersonell som har moralske kvaler, sier Erik Fløan i Høyre.

 

Patetisk å nekte

Tidligere leder i Senterungdommen, Sandra Borch, langer derimot ut mot reservasjonsretten. Hun mener at leger skal akseptere at de er nødt til å henvise til abort, og at dette er noe legene bør vurdere før de går ut i yrket.

– Vanskelige valg må tas, og da er det legen sin jobb å hjelpe personen det gjelder. Det blir for patetisk å skulle nekte en videre henvisning, sier hun.

Borch påpeker at det er bare en taper med reservasjonsretten, og det er gravide kvinner.

– De har fra før tatt et ufattelig vanskelig valg, og som må gå enda lenger gravid fordi hun må finne en lege som vil henvise henne videre. Kvinnen får da etter min mening ikke den oppfølgingen hun trenger. Hun må da gå enda flere dager med en psykisk belastning som bare blir enda større, forteller hun.

 

Betingelser for reservasjonsretten

Fløan vil ha en reservasjonsrett for fastlegene, men han har noen forutsetninger for ordningen.

– Det må bestemmes av kommunepolitikerne om legen kan få lov til å reservere seg. Disse legene må selvfølgelig inn i et åpent register, sier Fløan. 

Et foreløbig register er allerede blitt publisert på nett, les om det her: Vi legger ut informasjon om leger som har reservert seg. 

Han mener på denne måten vil ordningen være funksjonabel. Fløan er veldig opptatt av at det skal fungere uten at det blir lagt urimelig mye ansvar på pasientene.

– Men om dette likevel ikke skulle vise seg å fungere etter hensikten, er jeg åpen for å snu, innrømmer han.

 

Mest lest

To Top