Nyheter

Proteststorm mot utbygging av boligblokker i Lørenveien 51

STYRELEDER: Arne Kessel er styreleder å protesterer på vegne av Lørenvangen eierseksjonsameie. FOTO: 854866

LØREN: Arne kessel så seg lei av å bli trampet over av kommunen. Og protesterte derfor mot utbyggingen i Lørenveien 51.    

Planforslaget til Lørenvangen Utbygging KS designet av Dyrvik arkitekter AS er blitt møtt med titalls protester mot høyde og plassering av boligblokkene som er ønsket bygget i Lørenveien 51.

Planforslag
Lørenvangen Utbygging KS foreslår å gjøre om område fra industri til bolig. Det planlegges å bygge ut seks boligblokker i seks til åtte etasjers høyde. En barnehage og et eldrehjem skal finne sted i to av de seks blokkene. Dette planforslaget har så mye som 28 enkelt personer uttalt seg om. Lørenvangen Eierseksjonssameie som består av fire boligblokker og har levert inn protest. Alle med et felles syn om at det må bli gjort endringer i planforslaget. 

Proteststorm
Det er blitt levert nærmere 40 protester mot planforslaget til Lørenvangen utbygging KS. Styreleder for Lørenvangen Eierseksjonssameie Arne Kessel er en av mange som protesterer mot disse planene. Han sier at hvis blokkene som skal bli bygget i Lørenveien 51 skal ha åtte etasjer så vil dette få alvorlige konsekvenser for de beboende i Lørenveien 46-50. Styret i Lørenvangen Eierseksjonssameie ber derfor om at byggene som ligger ut mot Lørenveien 46-50 ikke blir høyere enn 6. etasjer.

–Vi har full forståelse for at byen er i utvikling og at det bygges nye boliger. Det vi ikke forstår og som vi mener hverken var de opprinnelige planene, eller er hensiktsmessig for alle som bor over gata i Lørenveien, er at det blir et åtte etasjes massivt bygg direkte mot oss som vil ta både utsikt og sol for beboerne i våre blokker.

Tetthet
Og det er ikke kun høyden på blokkene som er et problem for de beboende på Løren. For på Løren i skrivende stund så er det et åpent bymiljø. Det er luftig, ingen store bygg som skygger over torget, eller noen bygg som står tett vedsiden av hverandre. I planforslaget som er lagt frem av Lørenvangen utbygging vil de seks nye boligblokkene bryte med resten av stilen på Løren. Dette beskriver leder for Løren vell Arne Kessel som merkelig.

–Man vil få en innestengt følelse med et så stort bygg plassert mye nærmere en dagens bebyggelse. Og det vil bli veldig dårlige solforhold sammenlignet med dagens. I tegningene fremkommer det også at våre blokker er større en dem som skal bli bygget. Det er så mye mer tomt som ligger lenger bak og ikke inn mot veien, hele planforslaget virker uærlig sier Kessel. 

Tilslag
Bydel Grünerløkka har stilt seg positivt til utbyggingen av boligblokkene. Før saken ble offentliggjort har de også vært positiv innstilt til forslaget om at industriområdet skal bli omgjort til boliger, barnehage, og lokaler for servicetilbud. Men det var ikke før etter proteststormen at de uttalte seg om høyden til blokkene.  Bydelen mener at man bør nedjustere høyden slik at blokkene har maksimalt seks etasjer. De mener og at det i dette området generelt er bygget såpass tett og høyt at det nå trengs et tydelig fokus på̊ å skape områder med høy kvalitet i både boliger og uteområder.

–På Løren skal et helt nytt bomiljø dannes på kort tid. Bydel Grünerløkka ønsker boligområder som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet uttaler bydel Grünerløkka.

Proteststorm mot utbygging av boligblokker i Lørenveien 51

Mest lest

To Top