Ny reguleringsplan
Nyheter

Thorvald Meyers gate med ny reguleringsplan

Illustrasjonsfoto: Oslo Kommune

OSLO: Bymiljøetaten har kommet frem til en ny reguleringsplan som vil gjøre Thorvald Meyers gate bilfri.

Thorvald Meyers gate er en gate fylt med liv og støy. Parkeringsplasser og bilister tar opp en del plass i gaten, men med ny reguleringsplan vil denne plassen gå til trikken, fotgjengere og uteservering.

En lang prosess

Bymiljøetaten har siden 2015 jobbet med forslaget om en ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. I mars 2018 ble reguleringsplanen sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling som forventes å være ferdig behandlet den 20.juni i år.

Prosjektleder Yngve Ruud forteller at når arbeidet i Thorvald Meyers gate begynner skal ikke hele veien stenges av. Gaten blir delt inn i tre faser og skal graves opp etter disse fasene. De skal bygge del for del. Den påbegynte delen skal ferdigstilles før den neste delen begynner, slik at de kan holde større deler av veien oppe.

Formålet med denne nye reguleringsplanen er å gjøre fremkommelighet for trikken lettere og gi større gangfelt slik at fotgjengere har større plass å bevege seg på. Det vil også bli større uteområder hvor restauranter kan leie arealer til uteservering, forteller Ruud.

Forslaget om endringen skal samsvære med resterende trafikk og det må derfor også bli gode løsninger for bilkjøring, varelevering, parkering, sykkel og andre funksjoner for hele Grünerløkka.

– Varelevering vil få inngang da det er nødvendig for alle forretningene i Thorvald Meyers gate, men det kommer kanskje til å bli innenfor visse tidsrammer, forteller Ruud.

De som vil ha bylivet

Ny reguleringsplan

Sylvia Post tror ny reguleringsplan er positivt for gaten. FOTO: Privat

Sylvia Post er daglig leder og eiendomsmegler hos Krogsveen, avdeling Grünerløkka, hun er positiv til den nye reguleringsplanen i paradegaten på Grünerløkka.

– De leilighetene som ligger ut mot Thorvald Meyers gate får mindre trafikk og det er bra, men samtidig blir det uteservering så uteliv blir det uansett, forteller Post.

Post understreker at det ikke vil bli store reguleringer i prisklassene til leilighetene som er der, men at det kan bli mer attraktivt skal ikke legges skjul på. At det blir uteservering er et tema som må vurderes, folk er naturlig nok mer skeptiske når det blir mye liv rett utenfor vinduet.

­­– For de som ønsker å oppleve bylivet, bo der det skjer og sentralt så vil nok denne gaten være midt i blinken. Det er jo litt spennende å kunne bo der det skjer mye, så jeg tror dette blir en attraktiv og spennende gate fremover, forteller Post med et smil.

En mer attraktiv gate

Ny reguleringsplan

Biler parket i Thorvald Meyers gate, snart blir disse borte. FOTO: 854780

Den nye reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate er en del av et større prosjekt som inkluderer hele Grünerløkka. Det er ikke kun basert på å få til et bilfritt Oslo, men et bedre opplegg for kollektivtrafikken i området. Markveien blir sykkelgate, Toftes gate blir for buss og Thorvald Meyers gate blir for trikk og fotgjengere.

Når byggeprosessen begynner vil det bli enkeltsporet drift gjennom Thorvald Meyers gate, trikkene vil derfor ikke kunne møtes. Holdeplassen som befinner seg der det bygges vil være stengt under byggeprosessen til den fasen. Det vil også bli avstengt for biltrafikk gjennom Thorvald Meyers gate, men det vil være mulighet for krysning fra tverrgatene.

Thorvald Meyers gate kommer til å bli en veldig attraktiv gate for de som ønsker bylivet. Byggingen begynner ved årsskifte som er koordinert med prosjektet i Storgata. Byggingen i Storgata begynner først, deretter begynner byggingen i Thorvald Meyers gate. Selve byggeprosessen vil ta mellom ett og et halvt til to år, men det kan ikke fastslåes uten en entreprenør som kommer på banen når forslaget er godkjent.

– Nå som den gode nyheten om at de nye trikkene er valgt har kommet så tror jeg denne nye reguleringsplanen blir veldig bra for Thorvald Meyer gate, forteller Post.

 

Thorvald Meyers gate med ny reguleringsplan

Mest lest

To Top