Nyheter

Satser på sykkel og urbant landbruk

Oslo: Et nytt pilotprosjekt som inngår i en større satsning i bo-områder på Sinsen og Dælenenga vil skape fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser til ufaglærte flyktninger.

Prosjektet har fått navnet DIT – ”Do It Together” og har vokst frem i samarbeid med forskningsmiljøet på bakgrunn av utfordringene flyktninger møter i kontakt med det norske samfunnet.

–  Vi ønsker å skape nye, bærekraftige, fremtidsrettede og innovative arbeidsplasser, sier sosialantropolog Thomas Bergøy Johansen, ansatt i Oslo kommune og prosjektleder for DIT.

Tar grep 

Johansen jobber i flyktningavdelingen i det som heter introduksjonsprogrammet, under NAV. Dette er et lovpålagt program for nyankomne flyktninger med fokus på å lære seg norsk, samt en kvalifisering til å komme seg ut i arbeidslivet. Alle som kommer til Norge har rett og plikt til å delta i programmet.

Han har imidlertid sett en rekke utfordringer i introduksjonsprogrammet, og mener dagens kvalifiseringstiltak er liten grad tilpasset målgruppen. Johansen mener det er nødvendig for bydelen og NAV å ta et aktivt grep selv for å gå i front både når det gjelder å skape morgendagens jobber og metoder for at flere i denne gruppen skal komme ut i ordinært arbeid.

ENGASJERTE: Kristoffer Dybvik, et av hodene bak DIT sammen med Thomas Bergøy Johansen, tar tak i utfordringene flyktninger har i møte med det norske arbeidslivet. FOTO: Vilde Mebust Erichsen

–  Veldig mange av de ufaglærte går ut i kassajobber på dagligvarebutikker. Det er ikke mange år til alle butikker i Norge har selvscanning og kassa i butikken vil forsvinne. Lagerjobbene tar robotene over – som også er en typisk jobb som deltakerne går ut i, sier Johansen.

Har sett inn i glasskula

Han forteller at de har sett at de er nødt til å tenke annerledes, og at man på overordnet plan må tenke grunnleggende nytt hvis vi skal opprettholde det velferdssamfunnet vi har i dag.

–  Nå er ting i veldig rask bevegelse, og det gjelder å henge med i den utviklingen som foregår. Det vi har gjort er at vi har satt oss ned og prøvd å se hvilke segmenter som kan generere ufaglærte arbeidsplasser, sier Johansen.

Det er to segment de ønsker å utfordre nå: jordbruk og sykkel. Dette har resultert i to pilotprosjekter i samarbeid med forskningsmiljøet.

Sykkel-hub

Kommunen satser tungt på sykkel og et uttalt politisk mål er at 14% av alle reiser innen 2025 skal foregå på sykkel. Hvis Oslo når det målet vil det bli flere sykler på veiene – og dermed mer behov for vedlikehold og reparasjoner av sykler.

DIT har derfor tatt over et lokale i Dælenenggata 20 hvor de skal starte en sykkelhub.

– Vi skal ansette noen mekanikere som skal drive reparasjon, vedlikehold, aktiviteter og sykkelkurs for alt fra folk som vil lære seg å sykle til de som vil lære mer om sykkel – en del av de kvinnelige flyktningene har aldri tatt i en sykkel før. Vi har gjennomført et kurs allerede, og det har vært stor suksess! Samtlige lærte seg å sykle kun etter ett kurs, forteller Johansen.

Med høye bomsatser, mindre parkeringsplasser og bilfrie sentrum blir det stadig vanskeligere og dyrere for konvensjonelle logistikk-bedrifter å operere i byer som Oslo. Samtidig skaper dette også rom for innovative løsninger. DIT har derfor ambisjon om å skape morgendagens logistikkløsning.

Delingsøkonomi

DIT er i ferd med å utvikle et startup-prosjekt med mye større skalerbart potensiale. De skal utvikle en applikasjon som ligner på Über – men i stedet for taxier er det sykler og sykkelbud.

–  Tenk deg at du har vært i parken og fyrt opp grillen, men har glemt å kjøpe pølser – da kan du bestille en som kjøper det for deg og frakter det til deg. Mange er opptatt av delingsøkonomien, men det er veldig få som faktisk bruker delingsøkonomien. Vår teori er at det mangler en etablert logistikktjeneste, sier Johansen optimistisk.

Med en tjeneste som ligner på Über, vil DIT skape en applikasjon hvor kunder kan få tilgang på sykkelbud som kan frakte varer samt utføre tjenester på veien.

–  Flere store aktører er i ferd med å etablere seg innen logistikk nå hvor sykkel er prioritert fremkomstmiddel. Vi ønsker å utdanne profesjonelle sykkelbud slik at aktørene kan få tilgang til trente sykkelbud. Hvis vi kan gi en grunnleggende opplæring i trafikksikkerhet, service, samt hvordan oppføre seg i trafikken og navigere i byen, vil det være mye lettere å ansette en som kommer fra oss, forklarer Johansen.

DÆLENENGA: Et av prosjektene er “Sinsensalaten” som skal dyrkes i vaskekjellere i Dælenenggata 20. Her skal flyktninger som bor i boligene ta hånd om produksjonen. FOTO: 336303

Johansen mener en slik tjeneste vil være med å sette fart på delingsøkonomien, redusere utslipp av klimagasser og imøtekomme myndighetenes krav om økt sykkeltrafikk.

– Ikke minst vil en slik tjeneste kunne generere nye jobber, bidra til økt psykisk og fysisk helse og gjør ett slag for miljøet, legger han til.

”Sinsensalaten”

Parallelt med å kurse flyktninger i sykkelfaget – og i sin tur tilby kompetanse på et privat marked, skal prosjektet gi nyankomne tilgang på «SinsenSalaten»: en salat dyrket på en revolusjonerende måte.

Gjennom et samarbeid med Boligbygg har DIT fått tilgang på en kommunal gård på Sinsen hvor de skal starte et urbant landbruk.

–  Disse leilighetene har store vaskekjellere, men nå har jo alle vaskemaskiner i leiligheten – så disse står helt ubrukt. Vi har fått tilgang på to sånne vaskekjellere nå i pilotprosjektet vårt, der skal vi etablere et fullskalert anlegg. Utstyret kommer i disse dager! sier Johansen.

Dyrking uten jord

DIT har inngått et samarbeid med bystyret som driver hydroponi. Hydroponi er en innovativ metode for dyrking av grønne planter direkte i vann. Med denne metoden kan planterøttene hele tiden være i direkte kontakt med sirkulerende vann, oksygen og næring, og trenger derfor ikke jord – som i tradisjonelle systemer. Næringsstoffene vil på denne måten være mye mer tilgjengelig for plantene, som igjen betyr sunnere og friskere planter.

–  Dette er en helt ny metode, men den er på full fart inn. Det er veldig mange som snakker om Fintech og Medtech; de blir ofte trukket fram som de store segmentene som er i full gang med å anvende ny teknologi. Men Farmtech, som er ny teknologi i jordbrukssegementet, er nesten like stort. Det er effektivt arealmessig og økonomisk. Med hydroponi kan man nemlig plante både horisontalt og vertikalt og plantene kan stå mye tettere enn i konvensjonelt jordbruk, forklarer Johansen.

Grønn lunge i kjelleren

Det er personer som går på NAV og bor i disse blokkene som vil få ansvaret for å drive produksjonen i kjelleren og bli ansatt på faste stillinger av DIT.

–  Det vil være de ansatte som tar eierskap til prosjektet. Vi kommer til å ansette to flyktninger nå i sommer, og vi har allerede ansatt en flyktning som kommer til å være prosjektleder.

Prosjektet er på testing-stadiet, og alt er modulbasert nå – men Johansen forteller at hvis dette funker kan man enkelt ta denne modellen og skalere det opp.

– Det er veldig gøy at Oslo kommune og NAV er så fremoverlent og så med som de er! legger han til.

Satser på sykkel og urbant landbruk
To Top