Vulkan Flerbrukshall
Nyheter

Stor anleggsmangel på Grünerløkka

En av de få hallene på Grünerløkka er Vulkan Flerbrukshall.

Grünerløkka: På Grünerløkka er det flere unge som ønsker å drive med idrett. Dessverre har sentrumsnære deler av Oslo for få idrettsanlegg mener bydelsutvalget.

– Anleggsmangelen er et problem som har vart over lang tid, sier Ap-politiker Marius Sjømæling, leder i bydelsutvalget på Grünerløkka.

I bydelsutvalgets høringsuttalelse fra møtet om «behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028» kommer det blant annet frem at Oslo har færrest idrettsanlegg per innbygger i Norge. Dette gjelder spesielt i indre del. Derfor har det blitt lagt frem planer om mange nye anlegg.

Blant annet flerbrukshall på Dælenga, sykkelbane på Sinsen, ny sandvolleyballbane på Sinsen og skateanlegg ved Kuba er planlagt. Bydelsutvalget vil også restaurere mange anlegg. Problemet er at Grünerløkka er stort og etterslepet på anleggssiden allerede er alt for høyt skal man tro politikere og idrettsledere.

Sliten grusbane

GRUSBANE: En av de forfallende fotballbanene på Grünerløkka.

Skylder på tidligere byråd
Blant annet flerbrukshall på Dælenga, sykkelbane på Sinsen, ny sandvolleyballbane på Sinsen og skateanlegg ved Kuba er planlagt. Bydelsutvalget vil også restaurere mange anlegg. Problemet er at Grünerløkka er stort og etterslepet på anleggssiden allerede er alt for høyt skal man tro politikere og idrettsledere.

– Grünerløkka er den bydelen som har vokst mest og raskest de 10-15 siste årene, opplyser Sjømæling videre.

Befolkningsveksten har ført til utbygging av blokker. Dermed er det lite plass til idrettsanlegg. Dette vil byrådet gjøre noe med, og da skal Grünerløkka få flere nye anlegg. Blant annet er en flerbrukshall i Hasle/Løren-området på Dælenga i de nye planene. Men Sjømæling mener det er krevende å finne nok plass til flere nye anlegg.

– Det er mer utfordrende å få opp nye anlegg per dags dato. Hadde man gjort grep for 10-15 år siden ville man demmet opp for dagens tilstander, sier Sjømæling, som mener det ikke har vært fulgt opp med nok penger til idrettsanlegg fra tidligere byråd.

Ser til utlandet
Blant ideene til bydelsutvalget i Grünerløkka er å ta i bruk tak, grunnplan i boligbygg og tilfluktsrom på forskjellige måter. Sjømæling mener man for eksempel kan ha aktivitetshus og utlån av utstyr på disse stedene. Han mener også vi kan se til utlandet for inspirasjon.

– I andre tett bebygde byer har man lagt fotballbaner og basketballbaner på tak. I Oslo har vi mange flate blokker som kan utnyttes, sier han.

Anleggsmangel fører til restaurering
Sjømæling mener de har involvert idrettslagene på en god måte. Forskjellige lag fikk si sin mening tidlig etter å ha deltatt på et møte hvor de kunne komme med sine innspill. Eksempelvis ble det gjort endringer i planene om en fotballbane i Grünerhagen. Der ble banestørrelsen endret fra femmerbane til sjuerbane etter råd fra en fotballeder.

De har også kommet med nye ideer til idrettsanlegg som ikke har vært planlagt tidligere. Dette gjelder restaurering av en hoppbakke på Ola Narr og ballbinge i Hasleparken.

Lite treningstid grunnet anleggsmangel
Av de som har merket anleggsmangelen på Grünerløkka er Ingri Beck Reithaug. Hun er leder for Centrum Tigers, et basketballag med lag i flere aldersklasser, samt elitenivå. Lagene deres trener til daglig i Vulkan flerbrukshall. Der har de måtte legge ned et seniorlag grunnet manglende treningstid.

sliten hall

VULKAN FLERBRUKSHALL: Anleggsmangel gjør Vulkan til en av de få hallene på Grünerløkka.

– Vi vil gjerne prioritere de yngre lagene. I tillegg trener elitelaget tre ganger i uka, forteller Reithaug, som er tydelig misfornøyd med tilstandene for idretten på Grünerløkka. Hun mener den har vært forsømt i flere år.

– Når det er mye boligbygging på for eksempel Lille Tøyen burde det også komme en ny hall. Det burde være en del av pakka.

Men hun er ikke bare misfornøyd med antall anlegg i bydelen. Også kvaliteten har store mangler, skal man tro Reithaug. De skal i mange år ha bedt om et nytt underlag i Vulkan-hallen.

– Det er sprekker i gulvet. Det har gått greit, men samtidig føles det ikke helt trygt. Det er også dårlig fjæring, noe som gir mange belastningsskader, forteller hun.

Tror ikke på ny hall
Hun presiserer at flere basketballag over hele Oslo har klagd over forholdene i anleggene og anleggsmangel som fører til lite treningstid. Faktisk har hun akkurat skrevet en master om ungdoms deltagelse i idrett i forhold til bosted i Oslo. Der trekker hun frem indre Oslo øst som et sted med ekstra få anlegg. Og av bydelene på indre øst tror hun Grünerløkka er den med dårligst dekning på idretsanlegg.

Reithaug er positiv til planene om flerbrukshall på Dælenga, men hun mener å ha hørt om de planene i rundt 20 år. Dermed er ikke dette noe hun har veldig mye tro på.

– Det har vært mye snakk om den hallen i bydelen lenge.

Sjømlæling er derimot positiv.

– Nå har vi lokalt i bydelen kommet med våre råd og jeg tror vi kommer til å få gjennomslag, sier han.

Stor anleggsmangel på Grünerløkka

Mest lest

To Top