Helsefremmende møteplass Løkka+
Kultur

Helsefremmende møteplass åpnet for eldre

GRUPPETRENING: En av rommene på den helsefremmende møteplassen er tilrettelagt fysisk aktivitet. FOTO:854575

GRÜNERLØKKA: FOR BEBOERE I BYDELEN ER DET ÅPNET ET LOKALE SOM SATSER PÅ HELSEFREMMENDE MØTER OG AKTIVITETER FOR ELDRE. 

Politikken til Oslo kommune er ønsket om at gamle skal bo lengst mulig hjemme og kunne ta vare på seg selv. Det er dette Eva Salte og Marianne Weberg ønsker å bidra med og er bakteppet for starten av Løkka+, som skal fungere som en gratis helsefremmende møteplass for eldre.

– Vi har tre senior sentre i bydelen, men folk mellom 60 og 80 ønsker ikke å gå dit. De mener selv det er for gamle mennesker. Deres ønske er et sted å møtes med litt mer aktivitet. Ikke bare sitte rundt å drikke kaffe og spise, forteller Salte.

Både Salte og Weberg har jobbet på helsestasjon for eldre i bydel Grünerløkka. Der inviteres alle i bydelen over 67 år, som ikke har hjelp fra før, til en samtale om hvordan man skal få en best mulig alderdom. På helsestasjonen får de informasjon om kosthold, fysisk aktivitet, teknologi og lignende. Salte forteller at de ofte trenger hjelp til å henvende seg til forskjellige ting.

Weberg forteller at hun har en master i folkehelsevitenskap med spesialisering i ernæring.

– Dette med å forebygge og ta vare på egen helse. Det er det jeg har kunnskap om, og det er det jeg ønsker å jobbe med. Så den helsefremmende møteplassen er midt i blinken sånn sett, forteller Weberg.

Helsefremmede aktiviteter

– Det vi har fanget opp når vi har snakket med de eldre er å ha muligheten til fysisk og sosial aktivitet. De har også et ønske om å lære mer om kosthold. Og dette med å skaffe seg hverdagslig teknologiske ferdigheter. De etterlyser veiledning så de kan spørre en til en. Ut i fra disse samtalene har vi kommet med forskjellige tilbud, sier Salte.

Tilbudet som finnes på den helsefremmende møteplassen er utviklet av Weberg og Salte, under seniorsenteret. Hovedmålgruppen er eldre i alder 60 pluss, og tilbys til de som bor i bydel Grünerløkka. De forteller at treningstilbudet har vært mest populært, og at de ofte hører de snakke i garderoben og skaper nye bånd.

– Det er ansatt fysioterapeut som jobber i bydelen til å lede gruppene. Det er da fem eller seks stykker som rullerer på hvem som skal holde, forteller Weberg.

De får også tilbudet om gratis veiledning av fysioterapi med samtale en til en. Disse gruppetreningstimene har vi faste tidspunkt på, fra mandag til fredag, kan Salte fortelle.

– Noen er motvillig, men vi tenker at selv om de ikke ønsker tilbudet nå. Kanskje kommer de tilbake om to til fem år når de merker at kroppen begynner å bli eldre og trenger å forebygge. Da er det viktig at de vet om tilbudet, sier Salte.

Hverdagslig teknologi

Weberg forteller at de holder på med å lære de eldre om teknologi gjennom veiledning. De som holder kurset er ansatte og frivillige på senteret.

– Da får de veiledning i enkle teknologiske ferdigheter, som blant annet kan inneholde hvordan sende og motta eposter eller hvordan nettbanken deres fungerer. Der får de også veiledning en til en, noe de har etterlyst, forteller Weberg.

Med litt tid er målet at det skal bli selvdrevent, og at de eldre skal lære bort til hverandre.

Helsefremmende møteplass Løkka+

AVLASTER HJEMMETJENESTEN: Vilde Blaalid Høigaard (t.v) og Hannah Kjendlie (t.h) er prosjektmedarbeidere som har det overordnede ansvaret på oppfølgingssenteret. Foran dem er tre varianter av medisindispensere som pasienter får plassert hjemme.
FOTO:854575

De har også begynt med avstandsoppfølging av helsemålinger ved senteret. Som går ut på at de elde får låne apparatur og ett nettbrett og skal da kunne måle sine egne verdier som for eksempel ved høyt blodtrykk. Da tar de eldre selv målingene, som kommer inn på nettbrettet og blir sent til sykepleierne.

– Vi ønsket å avlaste hjemmetjenesten og at de eldre fikk mer kunnskap om sin egen diagnose. Det er for at de eldre selv skal kunne være mer bevist på det selv, forteller Salte.

Av resultat fra avstandsoppfølgingen kunne de fortelle at de hadde greid å redusere innleggelse av kols pasienter på sykehus.

Kulturtilbud

Den helsefremmende møteplassen har blant annet blitt brukt til ernæringskurs for de eldre, der de inviterte ernæringsfysiolog studenter til å holde foredrag om kosthold.

Lokalet skal også kunne brukes som møtelokaler for lag og foreninger samt for selvgående grupper med frivillige, som kan disponere lokalet til egne aktiviteter. En av de som har tatt nytte av dette tilbudet er Elsie Tholth som underviser i italiensk.

– Gruppen jeg holder kurset for har drevet på i fem år. Da er det supert å ha et lokale med grupperom vi kan benytte oss av, forteller Tholth.

Tholth jobber som frivillig og har ingen formell utdanning for å lære bort, men har studert italiensk og reist mye i Italia.

– Kulturleder ved eldre senteret sendte ut en forespørsel på melding og lurte på om noe kunne spansk. Da sendte jeg tilbake at jeg ikke kunne spansk, men italiensk. Det var sånn jeg fikk denne jobben, sier Tholth.

Hun underviser en gruppe på fem, som nesten alle har vært der siden start. Og kan fortelle at den største utfordringen er at de ofte må repetere opp til flere ganger. Kari Rolfsen (80), som har deltatt i kurset siden start, har andre ting hun synes er vanskelig.

– Det vanskeligste med Italiensk er ordbøkene. Ordene har flere betydninger, og det er ikke alltid like lett å velge det riktige alternativet. Jeg er veldig glad i grammatikk, men syns det er vanskelig å finne ut av setningene, forteller Rolfsen.

Helsefremmende møteplass åpnet for eldre

Mest lest

To Top