Kultur

Byrådets forslag om nye skjenketider er vedtatt

UTESERVERING: Grunerhaven har kun uteservering, som betyr at de holder åpent fra april til oktober. FOTO: 854944

OSLO: Tidlig i april kom byrådets forslag om nye skjenketider. Dette skapte store reaksjoner blant utelivsbransjen på Grünerløkka. Onsdag 23.mai ble forskriften vedtatt.

  • Tekst og foto: 854944

Det nye forslaget fra AP/SV/MDG-byrådet innebærer en innstramming i skjenketidene. Det vil forårsake at flere serveringsteder på Grünerløkka må stenge mye tidligere enn før. Serveringsstedene har i utgangspunktet lov til å servere alkohol fram til 23.00 utendørs og frem til 03.00 inne. Fordi bydelsutvalget mener at Grünerløkka ikke er en del av sentrum, ønsker de nå å endre tidspunktene i denne bydelen til så tidlig som 22:00 utendørs og 01:00 innendørs.

Daglig leder for Grünerløkka kultur og næringsforening, Jan Robert Johnsen, mener dette vil ha store konsekvenser for utelivsbransjen på Grünerløkka. Han startet derfor en underskriftskampanje imot det nye forslaget.

– Det var viktig å gjøre noe for å vise politikerne at mange er fornøyd slik det er. Vi tok grep på vegne av hele næringen, etter at vi ble invitert av FrP på «Løkka» til et møte for å diskutere saken, noe få andre hadde tatt initiativ til, forteller Johnsen.

Etter møtet med FrP ble Visitløkka, som Johnsen jobber for, og utestedene enige om å opprette kampanjen. Underskriftskampanjen fikk hele 3221 underskrifter.

Gammel forskrift
Kjetil Lunds byrådssekretær (byråd for næring og eierskap), Zaineb Al-Samarai, sier at forrige forskrift ble vedtatt i 2006, og mener at byutviklingen øker behovet for justering av grensene for den indre sentrumssonen og sentrum.

– Generelt er det slik at naboer klager på bråk fra serverings- og skjenkesteder både til Næringsetaten, som har ansvaret for skjenke- og serveringsbevillinger og til bydelsoverlegen. Likevel er hovedformålet med endringen av åpningstidene å skape mer likebehandling, forutberegnelighet og forenkling av regelverket, sier hun.

Marius Sjømæling (AP) sitter i bydelsutvalget for Grünerløkka og mener at det må tas hensyn til at det i mange tilfeller er leiligheter og soverom over utestedene lokalt i bydelen.

– Vi har vært positive til å se regelverket, samtidig som vi i dialog med byråden har vært tydelige på at vi ikke kan støtte alle innstramminger som har vært foreslått, forteller Sjømæling.

Han legger også til at den norske loven om beskyttelse av folks rett til hvile mellom 23.00-07.00 har vært et viktig moment i avgjørelsen. Det ikke er ønskelig å regne Olaf Ryes plass som en del av indre sentrum i ukedagene i de nye skjenketidene.

Bydelsutvalget får bestemme
23.mai ble forskriften vedtatt. Finanskomiteen og bystyret ble enige om at forskriften legges lokalt, noe som betyr at de lokale politikerne får bestemme hva de gjør videre. Silvia Jøhl Fartum, Grünerhavens eier, er likevel ikke helt fornøyd med resultatene.

– Hadde bydelsutvalget vært enig i at steder som Birkelunden og Olaf Ryes plass er en del av indre sentrum, hadde ikke denne debatten oppstått, sier Fartum.

Hun hevder at de fleste som drar ut i helgene liker å dra ut sent. Kutt i skjenketidene ville derfor ført til store konsekvenser for økonomien.

oslo nye skjenketider

EIER: Silvia Jøhl Fartum har vært eier av Grünerhaven i mange år. FOTO: 854944

– Siden minstelønninnstasen for 2018 har hatt en enorm økning, må inntektene vårevære gode nok for at jeg får beholde teamet jeg har her, forteller Fartum.

Det ideelle for Fartum ville vært om de fikk beholde skjenketidene til klokka 24.00, som er en time lenger enn de har nå.

– Det er ikke snakk om at vi skal få lov til å ha åpent til klokka 24.00 alle dagene i uka, men i helgene når det er størst pågang, sier hun.

Nå som hele ansvaret ligger på bydelsutvalget, håper hun at de skal se på situasjonen fra et større perspektiv, og vurdere skjenketidene ut ifra helg og hverdag. Hun mener at steder som Olaf Ryes plass burde bli sett på som en del av sentrum.

Fornøyd med hvordan det har vært
Grünerløkka AP har ikke diskutert eventuelle endringer i dagens lokale skjenkeforskrift. De ønsker i utgangspunktet å opprettholde hovedlinjene i det som er dagens forskrift lokalt.

– Vi mener at dagens lokale forskrift balanserer hensynet mellom beboere, gode lokalmiljø og en levende utelivsbransje på en god måte, sier Marius Sjømæling.

Grünerløkka Venstre har også vært veldig tilfreds med hvordan det har vært på Grünerløkka de siste fire årene.

– Vi har ikke fått tid til å se på de nye skjenkeforskriftene, og hvordan vi ønsker å ha det på Løkka, sier Venstre-politiker Anita Wold.

Byrådets forslag om nye skjenketider er vedtatt

Mest lest

To Top