Uncategorized

Null skjenkestopp i byen

Desember 2013 utførte kommunen en stor kontroll av skjenkebevillingen til restauranter og diskoteker i Trondheim.

Marte S. Bjørnsen i eierskapsenheten i Trondheim kommune, sier det ikke dukket opp noe som kunne hindre videre skjenking hos noen av de kontrollerte stedene.

– Jeg kan, uten å ha oversikt over alle stedene, ikke huske at noen av stedene fikk videre skjenkenekt av oss da vi utførte kontrollen, sier hun.

Få anmerkninger

I dokumentene undertegnede har fått innsyn i, er det kun Peppes Pizza i Kjøpmannsgata som har fått en anmerkning. Rapporten viste at de manglet tilgang på alkoholfri drikke. Bjørnsen sier at det gis beskjed til den aktuelle restauranten om at dette må komme på plass, men at det ikke er noe skjellig grunn til at bevillingen skal inndras av den grunn.

– Det må et langt mer alvorlig lovbrudd til for at en restaurant eller et utested skal miste retten til skjenking, forteller hun og sier at det mest alvorlige bruddene er skjenking av mindreårige.

Kommunen utfører i løpet av ett år rundt 1100 kontroller, avhengig av kapasiteten de har tilgjengelig.

Mest lest

To Top