Nyheter

Mindre kø på Vestlandet

POPULÆRT: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus tiltrekker flere studenter enn noen annen studentsamskipnad i Norge. Foto: Martine Meel.

OSLO/BERGEN: I Oslo og Akershus vokser studentboligkøen stadig. Det motsatte er tilfelle på Vestlandet.

Hele Norges studentportal, StudentTorget, viser på nettsiden sin antall studenter i studentbolig kø fra 2013 til 2017. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blir opptil tusener av studenter mer populært hvert år.

SiO

Kommunikasjonsdirektør ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Nina Langeland, forklarer at de fremdeles har for få studentboliger i forhold til antall studenter.

SATSER PÅ STUDENTBOLIGER: Langeland mener studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel, som vi tror vil bety mye for de framtidige studentkullene.
Foto: Martine Meel.

Beliggenhet og pris

At Oslo sine studentboliger er så populære, handler mest om beliggenhet og pris, mener Langeland.

– Studentboligene ligger ofte campusnært eller nær kollektivtilbud, og prisene er lavere enn i leiemarkedet for øvrig, forteller Langeland.

Ambisjoner

Langeland legger til at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har som ambisjon å bygge inntil 3000 nye boliger, slik at behovet i større grad blir dekket.

I dag

Markedsdirektør ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Gunn Kirsti Løkka, forteller at det skal bygges flere studentboliger forskjellige steder i Oslo. Nå planlegges det å bygges nye på Kringsjå. Blindernveien, Trimveien, Brenneriveien, Lillestrøm og Sognsveien.

Nesten 1500 færre studenter på fem år

I 2012 var køen av studentboliger i Oslo og Akershus på 4200 studenter. I 2017 økte den til 6644 studenter. På Vestlandet derimot, var køen gått fra 2138 studenter til 666 på de samme fem årene.

– Når vi ser på det totale antall studentboliger i forhold til antall studenter, tar vi høyde for at ikke alle studenter vil bo i en studentbolig, sier kommunikasjonssjef ved Studentsamskipnaden på Vestlandet, Marita Monsen.

Mer realistiske enn Oslo

Monsen hevder Bergen har mer realistiske lister for antall søkere.

– Vi sletter de søknadene som ikke lengre er aktive, noe de andre samskipnadene ikke gjør, forklarer Monsen.

Studentsamskipnadene på Vestlandet teller for eksempel en søknad per student, selv om studenter har søkt på flere enn en leilighet hos dem. Dette praktiseres ulikt hos de forskjellige samskipnadene.

Merket nedgang

Uavhengig av hvordan studentsamskipnadene håndterer antall søkere, så har Monsen, merket en nedgang i antall søkere.

– Hvorfor køene har blitt mindre er det ikke noe fasitsvar på.

Studentsamskipnadene på Vestlandet har i følge Monsen innført rutiner for å sørge for at listene er mest mulig reelle. I tillegg har det vært endringer i det private markedet de siste årene, som gjør at mange flere enn tidligere både velger, og får, bolig der.

Endring i markedet

Årsaken til endringen av køene er at det private markedet har endret seg. Samtidig har samskipnadene fått flere boliger, sier velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, Jonas Strisland.

– I Oslo finnes det veldig mange flere studenter enn noe annet sted i Norge. Det er også et ekstremt utsatt boligmarked, noe som skaper mer konkurranse på det private markedet, mener Strisland.

Mindre kø på Vestlandet

Mest lest

To Top