Kultur

Velger å kjempe mot mobbing

LEI: Linn Marion Bergersen Hesbøl har sett seg lei av mobbing. Foto: Hanna Taugbøl

KONGSVINGER: Linn Marion Bergersen Hesbøl er lei av at mobbing ikke blir tatt på alvor. Nå ønsker hun å bidra til at dette endres, og oppfordrer flere til å gjøre det samme.

 

Ønsker en endring

Flertallet av elever sier at de trives på skolen, eller har noen å være med. Allikevel viser Elevundersøkelsen 2016 at 6,3% av elevene blir mobbet på skolen. Dette mener Linn Marion Bergersen Hesbøl er 6,3% for mye.

Hun har selv opplevd mobbing.

TILBAKEBLIKK: Linn Marion Bergersen Hesbøl ser mot skolegården. Foto: Hanna Taugbøl

– Mine foreldre ble kontaktet av skolen umiddelbart, og de ønsket å finne en løsning på problemet, forteller Hesbøl. Hun er glad for at det ble tatt tak i før det rakk å utvikle seg til å bli et stort problem.

– Dessverre er det ikke alle skoler som håndterer det på en like effektiv måte når mobbingen først er i gang. Jeg ønsker å bidra til å endre på dette. Alle skal føle seg trygge på skolen, sier Hesbøl.

 

To måneders fravær og anmeldelse

Det er flere eksempler på saker om mobbing som ikke blir tatt grep om. Aleksandra Vesterås deler sin opplevelse som elev og mobbeoffer for å vise alvoret.

– Første skoledag ble vi fortalt at mobbing blir tatt svært alvorlig, forteller Vesterås. Selv opplevde hun å bli låst inn i rom og kastet inn i veggen av medelever. Hun valgte å bytte skole, og jobber seg oppover.

– Et miljøskifte betyr ikke at det går over med en gang. Jeg har perioder hvor jeg sover dårlig og er veldig redd for at det skal gjenta seg. Allikevel velger jeg å se fremover og forsøker å ta kontroll over mitt eget liv igjen.

 

Kjemper for å forebygge

Det er enklere å forebygge fremtidig mobbing enn å hindre den som allerede er påbegynt. Flere skoler fokuserer på nettopp forhindring. Hege Nordgaard er rektor for Øvrebyen Videregående skole. Hun forteller at det oppleves mobbing på skolen, men i liten grad.

– Ofte er ikke mobbingen skolerelatert, men den tas med til skolen, forteller Nordgaard. Da mobbingen ofte skjer utenfor skoletid og over sosiale medier, er det vanskelig for skolen å påvirke.

– Vi gjør allikevel det vi kan for å forebygge mobbing i form av temadager, foreldremøter og fokus på samhold i klassen, sier rektoren og legger til at hun ikke vet hva mer de kunne gjort. Tiltakene ser ut til å ha hatt en positiv innvirkning på elever og skolemiljøet.

 

Gode tiltak

Linn Marion Bergersen Hesbøl er positiv til tiltakene Nordgaard deler.

– Mobbing skal ikke skje, og samhold er en god start. Som elev skal jeg selv gjøre det jeg kan, forteller hun og legger til at hun vil være observant på sine medelever. Målet er å sørge for at ingen føler seg alene.

– Å ta vare på andre elever er det minste jeg kan gjøre, og jeg oppfordrer flere til å gjøre det samme.

 

Velger å kjempe mot mobbing

Mest lest

To Top