BLAKSTAD: MARIE NÆSS FOTO: CELINE HENRIKSEN
Nyheter

-Tvang i psykiatrien bør utføres med respekt

LUFT: MARIE RØGLER FÅR KUN GÅ UT PÅ BALKONGEN MED GITTER OG FØLGE AV PERSONAL FOTO: CELINE HENRIKSEN

ASKER: UNDER EN TVANGSINNEGGELSE FÅR HELSEPERSONELL MAKT TIL Å BESTEMME OVER PASIENTENS HVERDAG. MARIE (22) HAR VÆRT PÅ TVANG FLERE GANGER. 

-Jeg har ulike opplevelser med tvang. Det har i enkelte tilfeller vært veldig vondt og jeg har ikke følt meg respektert. Harde armer har dratt i meg og jeg har blitt kvalt for å bli stille sier Marie Næss.

Pasienter blir sykere 

En advokat uttaler seg på vegne av sin pasient som er innlagt for alvorlig anoreksi i Aftenposten. Han skildrer hvilke rettigheter pasienten blir fratatt og at konsekvensen ble en forverring av hennes symptomer.

Ved en tvangsinnleggelse er pasienten vurdert til å ha en alvorlig sinnslidelse. Tvang er ett stort inngrep i menneskets liv og skal kun benyttes om det er fare for egen eller andres helse. Innleggelsen kan redde liv,men tvang bør utføres på en best mulig måte for pasienten.

Respekt og omsorg

Tankefull: Røgler har mye tid til å reflektere over innleggelsen FOTO: CELINE HENRIKSEN

Under en tvangsinnleggelse setter helsepersonell en rekke regler for hva pasienten kan og ikke kan gjøre. I noen tilfeller er pasienten for syk til å gå ut av rommet. De eneste h*n møter er personalet og dette tilsier at de har en stor innvirkning ovenfor hvordan pasienten opplever sin egen hverdag.

Når en er så syk at det å ta vare på seg selv er en umulig oppgave er tvangsinnleggelse nødvendig, men det er noe pasienten ofte ikke ser før i ettertid. Næss har opplevd tvang som noe vondt, men forteller også om bedre erfaringer. Hun har vært utsatt for å bli lagt i belter og sondeforet mot sin vilje. De gangene hun har blitt møtt med omsorg under prosedyren oppleves tvangen mindre vond.

En hånd å holde i

Marie har årevis med erfaring som pasient i psykiatrien. Hun ønsker at helsepersonell prøver å sette seg inn i pasientens situasjon og utøve helsehjelp utifra dette blikket. Pasienter er mennesker, like mye verdt som alle andre. De fortjener å bli møtt med respekt. -Pleierne som holdt meg i hånden, pratet med meg gjennom prosedyrene og strøk meg over kinnet gjorde det lettere å komme meg gjennom dagene sier Marie Næss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tvang i psykiatrien bør utføres med respekt
To Top