Nyheter

De papirløses ønskeliste

Demonstrasjon utenfor stortinget
DEMONSTRASJON: Engasjert publikum med plakater under demonstrasjonen De papirløses ønskeliste. FOTO: Ariann K. Pedersen

OSLO: Torsdag 7. desember samlet folk seg utenfor Stortinget for å delta i demonstrasjonen «De papirløses ønskeliste» med Antirasistisk Senter, Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo og Norsk Folkehjelp.

Formålet med demonstrasjonen var å be politikerne på Stortinget om verdighet for folk som mangler oppholdspapirer som gir dem rett til å være i Norge. Det ble spesielt satt fokus på tilgang til helsehjelp og rett til å jobbe hvitt. Og demonstrasjonen kalles «De papirløses ønskeliste».

Overrekkelse av sjekk

MOTTOK SJEKK: Mennesker i Limbo mottar sjekk fra Plog AS. Styremedlemmene (f.v.) Weldeamnuel Yeruk og Nasim Alimoradi var til stede for å motta sjekken på vegne av organisasjonen. Med dem på scenen står prest Tor B. Jørgensen og overrekker Arne Viste.
FOTO: Ariann K. Pedersen

Ansetter papirløse

Arne Viste, var til stede. Han ansetter ureturnerbare flyktninger uten oppholdstillatelse, i bemanningsselskapet han eier, kalt Plog AS.

— Jeg begynte å engasjere meg for fem år siden, da jeg hadde en asylsøkerfamilie på besøk og fikk høre om hvordan de hadde det, forteller Viste.

Viste har med selskapet også prøvd å fremprovosere en rettssak, da han ikke er enig i politiet og regjeringens tolkning av Grunnlovens §110. Han har skrevet om loven på nettsiden sin Dyktige.no.

Mennesker i Limbo

Under demonstrasjonen delte Viste ut en sjekk på 206 000 NOK til organisasjonen Mennesker i Limbo, som er en organisasjon han har hatt et tett og jevnt samarbeid med.

Mennesker i Limbo består av en gruppe lengeværende papirløse flyktninger. De har på sin facebookside lagt frem punkter som besvarer utfordringer knyttet til det å være en papirløs flyktning i Norge. I tillegg begrunnes hvorfor de lever som papirløse flyktninger med at livene deres er truet i hjemlandet.

— Bør ha de samme rettighetene

Siv Eirin Pedersen (45) var en av de som møtte opp for å høre på appellene.

Opptreden med sang og gitar

MUSIKK: Jørund Vålandsmyr fra Country Heroes opptrer med sang og gitar utenfor Stortinget.
FOTO: Ariann K. Pedersen

— Det er jo en viktig sak. Mange av de papirløse har vært i Norge lenge, men har nesten ingen rettigheter. Hvis de blir syke, så har de ingen steder å gå. Bare tenk når de får barn, sier en opprørt Pedersen med tårer i øynene.

Pedersen forteller at hun håper det om ikke lenge blir gjort noen endringer i systemet som gjør

det mulig for alle å få legehjelp og jobb når de trenger det, uavhengig av papirene deres.

— Vi er jo alle mennesker, og bør ha de samme rettighetene.

 

 

 

 

 

Mest lest

To Top