Kultur

VIBRO med nytt nettmagasin

F.v. Gründere Yvan Bayisabe og Fredrik Mosis. Grunnleggerne av ungdomsorganisasjonen VIBRO – Vi Bryr Oss. FOTO Matias I. Alegria

OSLO: Den 12. januar lanserer ungdomsorganisasjonen, VIBRO – Vi Bryr Oss, sitt nye nettmagasin. Den 1. desember inviterte ungdomsorganisasjonen til en sniktitt på Uhørt i Oslo.

September 2016 slapp VIBRO ut sitt aller første magasin med artikler som var skrevet og produsert av ungdom. Nå slipper ungdomsorganisasjonen ut nettmagasinet VIBRO.no som tar med seg en del fra tidligere trykk.

Under lanseringen fikk vi se hvordan magasinet ser ut og surfer litt på siden med noen av produsentene bak nettmagasinet.  Der så vi noen av artiklene og videoene som var blitt produsert. Kvelden byr også på musikk- og kulturinnslag av lovende artister.

Ungdomsstemmen

Prosjektleder, Camilla Shoaei under et av kveldens pauser. FOTO Matias I. Alegria

Prosjektleder for magasinet, Camilla Shoaei stiller seg positivt til organisasjonen oppstart på et nettmagasin.

– Jeg tror vi er godt forberedt og vi har et engasjert team hvor alle ønsker det samme.

Teamet består av engasjerte ungdommer som ytrer sine meninger gjennom urbane måter å formidle på.

­Prosjektlederen mener at det ofte gis uttrykk for hva ungdoms behov er, men at ungdommens stemme ikke kommer tydelig frem.

– Ved å fokusere eksklusivt på ungdommers tanker og meninger, viser vi hvilken verdi ungdomsstemmen har, forklarer Shoaei.

Ut av mengden

VIBRO fokuserer med sitt nye magasin på mer enn bare ungdomsstemmen. Gjennom magasinet vil asylsøkere selv jobbe med andre i VIBRO for å få publisert sine saker. De får hjelp i forbindelse med retting av sine egne tekster, og jobber tett i tett med å få ytret sine meninger.

Redaktør, Sara Vienna har jobbet i VIBRO i snart et år. Alle de ulike personlighetene gjør at hun trives godt i sitt arbeid som redaktør. FOTO Matias I. Alegria

Redaktør for VIBRO.no, Sara Vienna, sier at VIBRO skiller seg ut gjennom deres arbeid med asylsøkere, men også med deres globale team av unge utenfor Norge.

Redaktøren ser nå en mulighet til å knytte bånd på tvers av sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn.

– Det blir en mulighet til å oppdage andres historier og opplevelser. Vi vil at folk skal kjenne seg igjen i historiene som blir skrevet, men også lære noe nytt om andres opplevelser.

Når magasinet offisielt lanseres den 12. januar vil alle unge mennesker som ønsker det, få muligheten til å publisere gjennom VIBRO.no. Men organisasjonen begrenser seg ikke til kun artikler.

VIBRO sikter nå mot å bli Skandinavias største media-plattform for unge mellom 16-26 år. En plattform hvor det kombineres samfunnsbevissthet med urbane uttrykksformer og moderne formater. Teamet ønsker å bryte kulturelle og sosioøkonomiske barrierer.

VIBRO – Vi Bryr oss 

VIBRO er en plattform for ungdom og unge voksne som ønsker å ha en personlig utvikling og gjøre en meningsfull forskjell. Organisasjonen legger særlig vekt på mangfold, sosialt entreprenørskap, kreativ ledelse og jobber for at alle unge mennesker skal utnytte sitt eget potensiale gjennom ulike former for kompetanseheving og prosjektarbeid.

VIBRO med nytt nettmagasin

Mest lest

To Top