Kultur

Mørke tall for yrkesfag

LÆRER MYE: Amene Amin stortrives som lærling. FOTO: Vilde Tvedt Larvin.

OSLO: Jan Tvedt, seksjonssjef i avdeling for fagopplæring i Oslo kommune, mener at mangel på lærlingplasser kan forklare noe av det store frafallet innen yrkesfag i videregående skole.

FLERE LÆRLINGPLASSER: Jan Tvedt ønsker flere lærlingplasser. FOTO: Vilde Tvedt Larvin.

– Elever som kanskje sliter faglig, og i tillegg ikke klarer å skaffe en lærlingplass etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram, kan fort ende opp som en ”drop-out” i statistikken, sier Tvedt.

En rapport fra OECD slår fast at kun 38% av elevene som starter på yrkesfaglig utdanning på videregående skole i Norge, fullfører i løpet av normert tid. Da enkelte prognoser sier at Norge vil mangle 110 000 fagarbeidere innen år 2030, er dette dårlige nyheter for fremtidig verdiskaping og velferdsutvikling.

Store variasjoner og misforhold

Tvedt understreker at det er store variasjoner fra fag til fag og landsdel til landsdel.

– Innen bygg og anlegg er det godt med plasser i hele landet, men det er vanskelig å oppdrive lærlingplasser innen elektrofag i Oslo og Akershus. Økt søkning til denne populære yrkesrettingen har medført behov for flere lærlingplasser.

En del mindre håndverksfag som design og tekstil, smed og gullsmedhåndverk, sliter med å få nok plasser. Dette er ofte små bedrifter som ikke har kapasitet til å ta inn lærlinger.

– En annen forklaring på mangelen på lærlingplasser er at det ofte er et visst misforhold mellom de yrkesrettingene næringslivet etterspør, og de yrkesfagene elevene søker seg inn på. Dette vil til tider forsterke mangelen på lærlingplasser, sier Tvedt.

Det er ikke mangel på lærlingplasser innenfor bygg- og anleggsbransjen noe sted i landet. De forventer god vekst i fremtiden, og mange bedrifter tilbyr derfor lærlingplasser for å sikre seg godt fagutdannet norsk arbeidskraft.

TILBYR LÆRLINGPLASS: Plahtejordet Barnehage i Bærum er en lærlingbedrift. FOTO: Vilde Tvedt Larvin.

Svake forkunnskaper og manglende motivasjon

Amene Amin, elev ved helse- og oppvekstfag på Sandvika videregående skole, har fått lærlingplass ved Plahtejordet barnehage på Høvik. Hun mener at svake forkunnskaper fra grunnskolen, og manglende motivasjon, kan forklare det høye frafallet.

– Det var tre elever som sluttet i klassen vår i løpet av første semester. Alle tre begrunnet dette med at de syntes det faglige var for vanskelig. To av disse elevene mente i tillegg at de hadde begynt på feil linje. Det så ut som om de ikke var motiverte for å gå i klassen, sier Amene.

Mørke tall for yrkesfag

Mest lest

To Top