Erling Borgen har fått Nobels fredspris. Foto: Kristin Bruun
Nyheter

Erling Borgen har fått Nobels fredspris

Oslo: Erling Borgen har fått Nobels fredspris

– Jeg har fått Nobelprisen – eller i hvert fall 0,000 001 prosent av den, smiler Erling Borgen,  tidligere utenrikskorrespondent for NRK, og aktivist i organisasjonen Nei til atomvåpen.

Ican organiserer nesten 500 ikke-statlige organisasjoner, og Nei til atomvåpen er en av dem.
– Tildelingen viser at sivile har noe å si, sier Borgen.

Pris til Ican – pris til de sivile
– Ican har gjort en stor jobb med å samle det sivile samfunnet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun gratulerte med pristildelingen.

– Fredsprisen 2017 gikk til det sivile samfunnet, sier Erling Borgen.
– De latterliggjorde oss, og utenriksminister Børge Brende kalte oss populistiske.

Historisk atomvåpenavtale i FN
7. juli i år vedtok 122 stater tilsluttet FN å forby atomvåpen. Fredsnasjonen Norge deltok ikke i avstemningen.
– Avtalen er ren markeringspolitikk. Nato må ha atomvåpen så lenge atommaktene har det, uttalte Børge Brende til NRK.

I 2010 var Børge Brende generalsekretær for den ikke-statlige organisasjonen Røde kors.
– Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat, skrev generalsekretær Brende til den norske regjering den gang.

– Brende står på siden av historien når Norge er fraværende fra dette vedtaket. Avtalen legger til rette for gjensidig og balansert nedrustning. Det er ikke noen motsetning mellom å være medlem av NATO og å forby masseødeleggelsesvåpen, fastslår Borgen.

Erling Borgen har fått Nobels fredspris. Foto: Kristin Bruun

Organisasjonen Nei til atomvåpen er tilknyttet Nobelprisvinneren Ican. Erling Borgens kontor bærer preg av engasjementet. Foto: Kristin B. Bruun

Norsk vedtak
I dag vedtok et stortingsflertall med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge. Forslaget ble fremsatt få dager etter pristildelingen.

– Norge kommer ikke til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi vil ikke stemme for forslag som svekker Nato, sa Erna Solberg da hun gratulerte Ican med fredsprisen.

Erling Borgen har påpekt gjentatte ganger at fredsnasjonen Norge ikke deltok i den historiske avstemningen om forbud mot atomvåpen 7. juli i år.

Fakta

  • ICAN står for The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen)
  • ICAN er en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som arbeider for et folkerettslig forbud mot atomvåpen
  • ICAN ble tildelt Nobels fredspris i 2017
  • ICAN engasjerer sivilsamfunnet verden over. En rekke ikke-statlige organisasjoner har sluttet seg til.
  • Ifølge ICAN har ni stater omtrent 15.000 atomvåpen. USA og Russland har omkring 1.800 av sine atomvåpen i beredskap, klare til bruk på minutters varsel. De fleste av disse er mange ganger kraftigere enn dem som ble brukt i Japan i 1945.

FOTO: Kristin B. Bruun

 

Erling Borgen har fått Nobels fredspris

Mest lest

To Top