Reportasje

Tar ikke parti med dyrene

Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus har i dag over 40 katter på sin avdeling. Foto: Aleksandra Mieszkowska

Oslo: I oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. De drastiske kuttene som ble presentert skapte umiddelbart en stor diskusjon.

I forslaget til statsbudsjettet kom det frem at regjeringen ønsket å kutte all støtte til frivillige organisasjoner, blant disse finner vi NOAH, Natur og ungdom, Bondens Marked og Dyrebeskyttelsen. Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen. Dette mener talspersonen i Grønn Ungdom, Ola Eian er absurd.

Dette viser bare hvor lite partiene i regjeringen bryr seg om dyr i Norge, og ikke minst demokratiet. (Ola Eian, Grønn Ungdom)

Han mener at frivillige organisasjoner blir sett på som noe negativt og som en ekstra utgift for staten. Selv mener han det er omvendt. -Det er positivt for demokratiet vårt, og fint å se at det er flere enn kun politikere som har en sterk stemme i samfunnet vårt, sier han.

Er dyrene viktig?
 -Frp er enige med oss i at hvert fylke trenger dyrepoliti, men på den andre siden ønsker de å kutte ut støtte til de organisasjonene som prøver å hjelpe disse dyrene. Dette synes jeg er veldig rart, forteller Eian.

Miljø Partiet de Grønne er et av partiene som jobber aktivt for å utvide budsjettet for å få dyrepoliti i flere fylker. Samtidig står partiet sammen med Krf og Venstre og sier seg uenige i kutt av støtte til frivillige organisasjoner.

Konsekvenser for de små uskyldige

Katarina Andersson har jobbet i Dyrebeskyttelsen som frivillig siden 2002. Foto: Aleksandra Mieszkowska

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har i dag 65 frivillige som jobber med dyrene på Hjelpesenteret og ellers omkring i fosterhjem. Katarina Andersson tror at forslaget til det nye statsbudsjettet vil ramme de minste avdelingene hardest.

-Da foreningen ble opprettet i 1997, lå vi på null. Siden da har vi brukt mye egenkapital og fått gaver i form av arveoppgjør, mat til dyra etc. I tillegg har vi vært så heldig og delvis arvet og delvis kjøpt et hus som vi nå bruker som et mottak. Det vil si at vi har en god egen økonomi, noe vi er veldig glade for, forteller Anderson.

Til tross for at Dyrebeskyttelsen Norge:Oslo og Akershus ikke kommer til å merke noe særlig om det blir kutt i statsbudsjettet, frykter de at de små lokale avdelingene kommer til å bli lagt ned. Det vil føre til at færre dyr kommer til å få den hjelpen de trenger.

-Støtten fra staten går til et hovedorgan(Dyrebeskyttelsen Norge) som fordeler støtten etter behov. Dette er veldig viktig for de små avdelingene som ikke har en god egen økonomi, sier Anderson.

Andersson mener dyrepoliti er et viktig vedtak som de politiske partiene bør satse på. Hun legger til at ansvaret for dyrenes rettigheter ikke bare ligger hos de frivillige og politikerne. Det ligger også hos de menneskene som velger å behandle dyra på en dårlig måte, slik at organisasjoner som Dyrebeskyttelsen er høyst nødvendig.

Tar ikke parti med dyrene

Mest lest

To Top