Kultur

Likt mellom mor og far

Demonstrasjonen tok sted utenfor stortinget, et av skiltene forteller "30 barn lever uten farskontakt" : Foto Thomas Fausko

 

Oslo: Onsdag kveld klokken 18.00 demonstrerte Mannsforum om likestilling blantmødre og fedre i svangerskapet.

Onsdag kveld klokken 18.00, sto medlemmer av gruppen Mannsforums foran stortinget for og demonstrere om diskriminering mot fars imøtegåelse å foreldrerett. Atmosfæren på demonstrasjonen skapte mye kritikk fra publikum og forbipasserende. En av forbipasserende forteller.

–  Jeg forstår ikke hvorfor de skal snakke så sykt om kvinner i svangerskapet? Det er jo når kvinner sliter mest psykisk.
Andre forbipasserende forteller at dette er en god sak som trenger mye mer omtale i mediene.

Kristian Rønås, som er talsmann for Mannsforum, forteller at det er en utrolig stor forskjell mellom menn og kvinner når det kommer til foreldreretten.

– Når nesten alle kvinner vinner foreldreretten i domstolen så er det virkelig noe feil her i det samfunnet vi har, og at det ikke er mer snakket om, sier Rønås.

Videre foreller han om at barn mangler den kontakten med far. Noe han mener er at det er en diskriminering mot menn og barneoppdragelse i sin helhet.

– Jeg mener selv at det er altfor mange kvinner rundt barna våre. Bare se på skoler og barnehager? Er det nesten ikke bare kvinner der? Jo det er jo det, legger Rønås til.

Camilla Fossen Pettersen forteller om historier hun har hørt av fedre som har blitt fra tatt foreldreretten  Foto: Thomas Fausko

Forteller sin side

Camilla Fossum Pettersen har skrevet boken ”Samværssabotasje”. Som handler om hvordan menn blir urettferdig behandlet i samlivskriser der barnet står i sentrum. Hun forteller videre at menn er de som alltid taper i saker der barn er involvert.

– Dette er jo et tema som folk ikke snakker noe om, man snakker jo ikke om det engang i norske medier? Altså det synes jeg seriøst er altfor dårlig.

Hun forteller også hvordan det er å være mor i Norge og hvor viktig det er at barn skal ha en mannsrolle i  oppveksten sin. Under appell blir det fortalt at kvinner er de som styrer verden når det kommer til utdanning og barnevern.

– Kvinner er jo de som jobber tettet med barn og familie. Så der er det jo ikke rart de vi har mest makt når det kommer til barnerett, sier hun.

Mannsforum:

På Mannsforums hjemmeside forteller de at de fleste medlemmene i Mannsforum er menn som har opplevd diskriminering fra det kvinnedominerte oppvekstapparatet, og særlig familievernet, barnevernet og NAV. Videre forteller de også at fedre opplever at mødrene saboterer for fars imøtekommelse med barna. Mannsforum mener selv at dette er et stort problem i Norge. Konsekvensen er at mindre og mindre fedre vil se sine barn, dette gjør at fedre får en mindre rolle i barnets oppvekst.

Fakta:

  • Mannforum: Er en organisasjon som ble stiftet i 2010. Og har per dags dato 150 medlemmer i Norge.
  • Mannsforums hoved fokus er: å jobbe for likeverd og likestilling mellom menn og kvinner, mot kjønnsdiskriminering av menn og fedre og foreldrerett og fars rolle i et samlivsbrudd.

 

Likt mellom mor og far

Mest lest

To Top