Uncategorized

Grunerløkka bydel lytter til sin eldre garde

Av Kemma Johanne Hagen

Oslo: Grunerløkka bydel ønsker at pensjonistene som tilhører Grunerløkka bydel skal få ha muligheten til å fremme egne ønsker og behov og har derfor opprettet et eget eldreråd i tilknytning til bydelsutvalget. Her får alderspensjonistene mulighet til å fremme sin egen politisk agenda.

 

 

Eldrerådet i Grunerløkka bydel har fått status som et rådgivende organ, og har blitt en viktig ledesnor i forhold til sakene som omhandler de eldres egne vilkår. De eldre får her muligheten til å gå til politikere på eget initiativ, og de får uttale seg om saker som gjelder de eldre.

Herunder ligger budsjett og boligprogrammer, bydelsplaner og samferdselssaker for å nevne noe. Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra poltikere og bydelsadministrasjonen. De uttaler seg også i saker som gjelder et felt som de eldre naturlig nok er opptatt av, nemlig tiltak og planer i helsesektoren.

 

 

Opptatt av holdeplasser i kollektivtrafikken

 

Elsie Holt, har vært medlem i eldrerådet i 2 år, og som også er medlem av Tilsynsutvalget for Grunerløkka Sykehjem og Paulus sykehjem, kan fortelle litt om sakene eldrerådet er opptatt av, deriblant viktigheten av holdeplasser.

 

”Vi klarte å redde holdeplassen på Fougners vei, etter mye kamp. Det er en bratt bakke der, og mange som ikke greier å gå så bra, så vi er veldig glad vi greide redde denne. Hvis man vil at man skal komme frem i byen og man ikke kan gå eller sykle, så er man avhengig av kollektivtransport, og da trenger vi holdeplassene.”

 

 

Hun kan også fortelle at de nå jobber med å redde holdeplassen på Schaus plass, og at de en lengre periode savnet benker i Sofienbergparken, men fikk gjennomslag for dette og har nå fått benker langs de lange strekningene der, slik at flere eldre også kan benytte parken.

 

Noen ønsker seg sykehjemsplass men får det ikke

 

Hun forteller også at de fører tilsyn med de fem sykehjemmene som ligger i bydelen med et eget utvalg for hvert sykehjem som består av tre politikere og en representant fra eldrerådet. Hun er selv eldrerådets representant for Grunerløkka sykehjem og Paulus sykehjem, og forteller om problematikken rundt at det eksisterer inntakskontoret for sykehjemsplasser som strekker det for langt i forhold til at folk blir boende hjemme for lenge for å spare penger. Dette er noe de er opptatt av i eldrerådets utvalg, og Elsie forteller at de venter på svar nå fra sykehjemsetaten i disse dager rundt problematikken rundt dette.

 

Og forteller også at mange ønsker seg en plass, men får det ikke.

”Inntakskontoret venter for lenge med å tildele plasser. Det finnes plasser, men det blir rimeligere å la folk bo hjemme med teknologien som eksiserer nå, samt flere besøk fra hjemmesykepleien flere ganger daglig, noe som vi forsøker nå å gjøre noe med.”

 

 

Oslos kommunes representant for sykehjemsplasser Sara Jensen ønsker kun gi en kort kommentar rundt problematikken, som understreker frustrasjonen til de eldre ovenfor problematikken rundt sykehjemsplasser.

 

” Ledige plasser vil bli tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Grunerløkka bydel lytter til sin eldre garde

Mest lest

To Top