Reportasje

Her kan rusmisbrukere arbeide seg bedre

LØNN SOM FORTJENT: Rusavhengige får dagslønn, ved å rydde gater eller arbeide på verksted. FOTO: Student

Oslo: Rusmisbrukere får hjelp til selvhjelp gjennom verdien av ordentlig arbeid og egentjente penger, hos Lønn som fortjent. Metoden de kaller for sosialt entreprenørskap skiller seg ut fra tradisjonelt sosialt arbeid.

Jeg entrer Lønn som fortjent sine plettfrie lokaler klokken halv elleve, og det er ikke et spor av at det for bare en og en halv time siden har blitt delt ut 48 jobber til mennesker med rusproblemer akkurat samme sted. Her møter de opp ti på halv ni hver ukedag, får tildelt jobb og en rask frokost, før arbeidet starter punktlig klokken ni og ender klokken ett.

 

Sosialt entreprenørskap
Lønn som fortjent er i regi av Kirkens bymisjon, og har siden 2004 til budt arbeid til mennesker fanget i rus, kriminalitet og prostitusjon. Arbeidet går fra dag til dag, og man blir betalt i kontanter på slutten av dagen. På denne måten får de som har vanskelig for å holde på eller i det hele tatt få en jobb, en mulighet til arbeid når det skulle passe. I tillegg ruser de seg mindre og opplever mestring i arbeidet sitt. Eli Svardal, avdelingsleder i Lønn som fortjent, beskriver som sosialt entreprenørskap.

-Vi hjelper dem hjelpe seg selv. Jeg har jobbet mye med sosialt arbeid tidligere hvor jeg har måttet fortelle folk at de er verdifulle gang på gang, uten at det synker inn. Her trenger man ikke fortelle det like mye, fordi de selv opplever det. Det er de som gjør arbeidet og det er de som er ekspertene. Jeg merker at de blir gladere og føler seg tilknyttet arbeidet det gjør, sier Svardal.

Hun mener det er viktig at også rusmisbrukere blir møtt med respekt, og behandler dem på lik linje med de andre ansatte. Dette skiller jeg ut fra det tradisjonelle sosialarbeidet hvor det er klare roller for hvem som skal ha hjelp og hvem som skal hjelpe.

 

Suksess med gaterydding
Jobbene som tilbys er gaterydding, og produksjon av notatbøker og glassengler på deres egne verksteder. Gateryddinga er det firmaer som betaler for, blant annet for Sporveien hvor de plukker søppel på nesten alle T-banens stasjoner. Disse jobbene gjort stor suksess, Svardal avslører at firmaene flere ganger har komplimentert at arbeidet blir gjort bedre enn av profesjonelle. Gateryddinga er per i dag hovedinntekten til Lønn som fortjent.

-De ble sin egen reklame gjennom gjennomgående godt arbeid. Nå er dette en fast inntekt hvor vi alltid har flere kunder. Samtidig som at motivasjon og stolthet for arbeidet de gjør økte.

I en spørreundersøkelse blant gaterydderne fra 2016, svarte 92 prosent at det synes det er morsommere og arbeide når de vet at det er kunder som betaler for jobben de gjør.

 

Ønsker å heve salget av håndverk
Salget av de håndlagde bøkene og glassgjenstandene går ikke like godt økonomisk. Det er ikke like lett å få faste firmaavtaler på samme måte som med gateryddinga. Økning på dette området står i hovedfokus.

-Vi ønsker jo å selge mer til bedrifter og privatpersoner. Ikke bare er det flotte gaver, man tar også et samfunnsansvar ved bidra til både bærekraftig arbeid og produksjon.

Notatbøkene er laget av tapet som ellers ville blitt kastet, og er derfor unike i farge og mønster. Glassenglene er også laget av glass som her til overs hos glassmestre. Jeg får besøke verkstedene hvor tapetgjengen er godt i gang med en unik skissebok for barn, på bestilling av Røde Kors. Arbeiderne er konsentrere og åpenbart drevne på det de gjør.

-Det er viktig for oss at folk ikke kjøper bare fordi man synes synd i noen. Vi har fokus på kvalitet, og når man først bruker 150-200 kroner på noe skal man være sikre på at det er det man får, forteller en arbeider i verkstedet.

 

Velkommen igjen
Svardal har jobbet her i 7 år, og forteller om en enorm utvikling i kvaliteten på arbeidet. I følge henne var det kaos da hun startet, de var ikke nok ansatte og arbeiderne tok ikke arbeidsoppgavene seriøst nok. Etterhvert ble det etablert klare regler, blant annet er det ikke lov å ruse seg eller ta pauser i arbeidstiden. Derimot kan man komme ruset om man er habil til å gjøre en god jobb.  Om reglene ikke overholdes kan man få 14dagers utestengelse, men alltid med en beskjed om at man er velkommen igjen etterpå. Dette er også en del av metoder, at uansett hvor dårlig det kan gå i en periode, skal arbeiderne alltid være velkommen tilbake. I spørreundersøkelsen utført i 2016, svarte hele 97 prosent av de følte seg velkommen der.

-Vi har fokus på å hei til alle og husker navnene deres, om noen har vært borte lenge forteller vi at det er hyggelig å ha dem tilbake.

 

 

 

 

 

Her kan rusmisbrukere arbeide seg bedre

Mest lest

To Top