Nyheter

Ikke bare idyll i kolonihagene

UTEN KLOAKKSYSTEM: Ingen av de 150 hyttene i Rodeløkken kolonihager er tilkoblet et kloakksystem.

Oslo: Med frodige hager og grønne omgivelser ligger det 150 hytter i Norges eldste kolonihage. Men ikke alt er like idyllisk som det ser ut til.

Bruken av kolonihyttene har endret seg de siste årene. Det har gått fra å være et sted hvor man hovedsakelig dyrket og høstet egen mat, til å bli en brukshytte og et feriested. Noe som ikke har klart å holde følge med utviklingen er kloakksystemet.

Standarden på hyttene er fremdeles enkel og hytteeierne må benytte seg av felles dusj og toalett, da det ikke er lov til å ha dette på egen hytte. De aller fleste hyttene har innlagt vann, men ingen av dem er koblet til et kloakksystem, så det miljøskadelige oppvask- og annet bruksvann blir sluppet ut rundt på hyttetomtene. Vannbiolog ved naturvernforbundet, Per Erik Schulze, forteller at utslipp av dette gråvannet kan være svært miljøskadelig om man bruker giftig såpe, eller kaster vannet på grunn som ikke filtrerer godt.

– Stoffer fra gråvannet kan komme på avveie, og hvis dette ender i innsjøer eller bekker, kan det være til stor skade for miljøet. Hvilke såper man bruker har selvfølgelig stor betydning. Noen såper er giftige og vanskelige å bryte ned, sier Schulze.

Renser ikke vannet
Hort Bentele (53) eier en av kolonihyttene, og forteller at de verken renser vannet de slipper ut, eller tenker noe særlig på såpebruken.

­– Jeg vet det er noen som har en såkalt kum som skal rense oppvaskvannet noe, men det er ikke flertallet. Vi kaster bare vannet ute i hagen her. En sjelden gang bruker vi økologisk såpe, men som oftest er det helt vanlig Zalo, sjampo og eller annen såpe. Jeg er klar over at dette ikke er det beste for miljøet, forteller Bentele.

Styreleder Kari-Anne Stenberg sier at de har noen anbefalinger angående såpebruk, men at de ikke følger oppe dette med hver enkelt hytte.

MILJØSKADELIG: Hort Bentele (53) er en av 150 hytteeiere som slipper ut miljøskadelig gråvann.

­Ikke blitt nevnt
­Dag Lydersen (61) har eid en kolonihage på Rodeløkka i 38 år og han syntes det er rart at styret aldri har snakket om mulighetene for å anskaffe et kloakksystem.

–Jeg har aldri hørt snakk om kloakksystem, eller noe annet system for så vidt. Jeg har hatt hytte her i 38 år, og lenge tenkt at det burde skje noe snart. Det er rart at det aldri er tatt opp, sier Lydersen

Rodeløkka kolonihage har ingen forpliktelse ovenfor kommunen som tilsier at de ikke har lov til å slippe ut gråvann eller ikke ha kloakksystem tilkoblet til hyttene. Kloakksystemet må derfor i stor grad finansieres av beboerne.

­– Jeg er veldig villig til å betale for det, og syntes det hadde vært fint med en hevet hyttestandard. Jeg har i mange år brukt dette som et feriested for meg og min sønn, som er utviklingshemmet og toalett og ordentlig dusj hadde vært fint. Og så er det vel bedre for miljøet, sier Lydersen.

POSITIV: Dag Lydersen(61) ønsker seg kloakksystem, og er villig til å betale for det.

Trenger flertall
Kolonihagene ligger på kommunal grunn og det er ikke et krav om at hyttene skal være tilkoblet et kloakkanlegg. Styreleder Stenberg sier at nettopp fordi det ikke er noe krav til kloakkanlegg, må flertallet se seg positive til dette og i tillegg være villig til å betale.

– kloakkanlegget som allerede finnes for fellesdusjen og toalettet er ikke noe hyttene kan koble seg på, så vi må bygge et helt nytt. Mange av hyttene her ligger også i fjellskråningen, som gjør utbyggingen av kloakkanlegg til en omfattende og dyr prosess.

Må gjøres noe med
Det er nå innkalt til møte angående sommerkloakk. Her håper styrelederen Kari-anne å komme frem til noe konkret å presentere på neste årsmøte. Stenberg erkjenner problemene gråvannsutslippene fører til og forteller at flere kolonihager sliter med dette.

­–Jeg ønsker virkelig at vi skal få satt i gang denne prosessen så fort som mulig. Når bruken av hyttene har endret seg til å bli brukshytter, er ikke måten vi gjør det på nå den beste løsningen. Verken for miljøet, eller hyttestandarden, forteller Kari-Anne

Ikke bare idyll i kolonihagene

Mest lest

To Top