Avstandsoppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten
Uncategorized

Oppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten

FOTO: 335699

Grünerløkka: Bydel Grünerløkka samarbeider med en rekke andre bydeler om et prosjekt for de som rammes av kronisk helse, utfallet av prosjektet endrer livet. 

I samarbeid med bydelene Sagene, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus utfører bydelen Grünerløkka nå et prosjekt for å gi innbyggerne i de ulike bydelene mer mestring på sin egen sykdom og kronisk helse. Prosjektet går utpå at ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggerne på Grünerløkka med kronisk helse opp på avstand og får et ekstraordinært tilbud for dem som det gjelder.

Gjør målingene selv
Ved hjelp av prosjektet vil de utføre ulike målinger, (for eksempel puls, vekt, blodtrykk, blodsukker) selv, og deretter svare på noen enkle spørsmål angående dette. Disse målingene går over til bydelen hvor et responssenter følger dem opp, og helsedirektoratet har et nasjonalt program for velferdsteknologi, hvor dette prosjektet er en del av det.

Avstandsoppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten

Folder hender: Elisabeth Lindflaten har vært rammet av kroniske diagnoser de siste tjue årene.

Vil gi mer kunnskap om egen helse
Den største hensikten med dette prosjektet er å gi innbyggerne med kronisk sykdom mer kunnskap om sin egen sykdom og helse. Ved hjelp av prosjektet blir de som det gelder veiledet av responssenteret slik at de tidligere kan fange opp ulike endringer i sykdomsbildet, nettopp for å unngå unødvendige innleggelser. Ved hjelp av dette mener de som har ansvar for prosjektet at det vil gi mestring og mulighet for å ta mer ansvar for seg selv og for sin egen helse.

Stor forskjell
Prosjektleder for bydel Grünerløkka Hanne Eggen mener at prosjektet og undersøkelsene vil utgjøre en stor forskjell for de som er rammet av kroniske diagnoser. -Prosjektet er planlagt ut 2018, og innen den tid vil forhåpentligvis de som er med på prosjektet få et annet bilde av både seg selv og sykdommen de bærer. Det er det aller viktigste, sier hun. Eggen forteller at planleggingen av prosjektet startet allerede i 2013 og bretter ut om at det har vært en enorm prosess. For å få alle brikkene på plass har det måttet til et godt samarbeid mellom de ulike bydelene, samt at informasjon til pasientene underveis har vært en viktig del under prosjektet.

Gode resultater
Prosjektlederen på Grünerløkka, Hanne Eggen mener at prosjektet skaper en helt annen hverdage for de som er en del av det. –Pasientene får en helt annen livskvalitet enn tidligere. Endelig får de medisiner tidsnok, beskjed når noe ikke er som det skal og får planlegge dagen sin fra tid til annen, det er rett og slett et prosjekt som hjelper mennesker både fysisk, men kanskje aller mest psykisk, sier hun.
Planleggingen av prosjektet ble en realitet da bydel St. Hanshaugen hadde hatt et lignede prosjekt tidligere som hadde vist enormt gode resultater. Da var det ikke så mye annet å gjøre enn for resten av bydelene enn å samarbeide for å få til et helseprosjekt sammen med like gode resultater.

Fornøyde pasienter
Til slutt legger Eggen til at pasientene som er en del av det store prosjektet så langt er svært fornøyde. –Det at pasientene er positive til prosjektet og undersøkelsene er det ingen tvil om. Endelig får de planlegge ukene sine, og de slipper å vente på hjemmetjenesten. Alle er storfornøyde, og det er det som driver oss, sier hun avslutningsvis.

Reagerer forskjellig
Når det kommer til det å få en kronisk diagnose, vil det for flertallet oppleves svært tøft. Psykologspesialist Elin Fjerstad som jobber for psykiske helsetjenester mener at det ikke er en fasit på hvordan man takler det å få en kronisk sykdom. –Det vil for mange med diagnosen oppleves at man føler på tap. Men alle er forskjellige, og vi mennesker kjenner på følelsene på ulike måter. Det er i bunn og grunn viktig å sørge over det man mister og kunne reagere følelsesmessig. Samtidig er det aller viktigste å holde fast i livet og kunne se mulighetene utad sykdommen, uttaler Fjerstad.

Avstandsoppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten

Elisabeth LindFlaten: Her sitter Elisabeth på terrassen sin i Oslo.

Å leve med kronisk sykdom
72 år gamle Elisabeth Lindflaten har vært plaget med en rekke kroniske diagnoser i mange flertall år. Det at henne har fått hjelp via helsevesenet har vært redningen for Oslo-dama. Plantarfascitt, kols, osteoporose, nevrotiske lidelser , artrose, muskelatrofi, panikkangst, kroniske ryggsmerter og kronisk lungesykdom er bare noen av de mange sykdommene 72-åringen lever med. Gjennom hennes tid med de ulike diagnosene har det blitt brukt både mye penger og tid på å finne ut svar og medisiner for at hun kunne få den hjelpen hun så sårt hadde behov for. –Det har vært en enorm prosess. De siste tjue årene har blitt brukt på operasjoner og behandling, og selv om jeg har hatt diagnosene i flere år, er det først nå jeg har blitt kjent med mine kroniske sykdommer, sier hun.

Ikke alltid vært begeistret for helsevesenet 
-Det er et privilegium å kunne få de medisinene man trenger for at hverdagen skal kunne gå rundt. For mange er ikke dette tilfelle, og vi som har mulighet til å ta i mot den strekkende hånden, bør virkelig holde fast, sier hun. Men Lindflaten har ikke alltid vært like begeistret for helsevesenet i Norge, det angrer hun på i dag. –Det har vært dager jeg har skreket i telefonen og vært så oppgitt over alt og alle, men til syvende og sist vil de jo bare hjelpe. Ting tar tid, og det er det viktig å huske på.

Takknemlig for å bo i Norge
Lindflaten legger ikke skjul på at hun gjerne skulle visst mer om hva som har rammet henne de siste årene, men forteller også hvor takknemlig hun er for at hun bor i et land hvor hun blir tatt på alvor. –Det at det nå blir gjort store prosjekter angående kronisk helse er et kjempetilbud. Vi er heldige som får muligheten til å være en del av det, alle som sliter med kronisk helse bør virkelig ta i mot tilbudet, oppfordrer hun avslutningsvis. -Jeg står opp og legger meg med et smil om munnen kun fordi jeg har fått hjelp. Jeg er rett og slett ufattelig heldig og stolt av å bo i Norge.

Avstandsoppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten

Takknemlig: Elisabeth er takknemlig for å bo i et land hvor kronisk helse blir tatt på alvor.

Oppfølging av kronisk helse øker livskvaliteten

Mest lest

To Top