Kultur

Populær språkkafe på Tøyen

OSLO: Hver onsdag klokken 1700 samles rundt 30 ulike nasjonaliteter seg på biblioteket på Tøyen for å delta på språkkafe. De møtes med ett felles mål; de vil lære norsk.

Klokken har akkurat slått 16.45 og det begynner allerede å bli ganske fult i underetasjen på Deichmanske bibliotek på Tøyen. Rundt de seks bordene som er satt opp har det samlet seg menn og kvinner i ulik alder og med ulik nasjonal bakgrunn. Hver onsdag klokken 1700 samles de her for å lære norsk og møte nye mennesker på språkkafe.

Biblioteket på Tøyen
I 2012 kom Deichmanske bibliotek på Tøyen med forslaget om å starte en språkkafe i bibliotekets kjeller der folk av ulike nasjonaliteter kunne samles for å lære norsk. Sammen med Kampen Frivilligsentral ble ideen satt til live kort tid etter. Nå, fem år etter at Språkkafeen ble startet opp, er kafeen et sosialt høydepunkt for folk i alle aldersgrupper og med ulike nasjonaliteter.

Hver onsdag møtes 36 personer som vil lære norsk og 6-8 frivillige for å snakke om aktuelle temaer. For eksempel så var temaet onsdag 10. mai ”17. mai”. Møtet startet med at lederen for språkkafeen snakket litt om 17. mai, før de alle sammen sang nasjonalsangen og snakket i grupper om dagen.

Deltakerne blir delt i grupper etter språklig nivå slik at alle skal få best utnytte av kurset. Så spiller man spill, diskuterer, synger og leker for å ha litt variasjon.

Tøyenløftet
I mai 2013 ble det bestemt at Tøyen skulle gjennomgå et områdeløft. Tøyenløftet er det andre løftet som har blitt gjennomført i Oslo, der Groruddalen var først ut på lista. Områdeløft Tøyen er en områdeprogram over fem år som skal bidra til at Tøyen oppleves som trygt, inkluderende og med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende.

For at dette målet skal bli nådd er det gjort en stedsanalyse av Tøyen som skal kartlegge utfordringene Tøyen står ovenfor. Ut i fra stedsanalysen blir det satt i gang strakstiltak og andre tiltak som skal gjøre slik at målene for områdeløftet blir nådd.

Språkkafe: Det er ulike temaer hver onsdag. Foto: 335833

Et av målene i programplanen for områdeløft Tøyen er; ”øking av frivillighet i området gjennom å ha større fokus på tilgjengelighet for frivillig innsats/engasjement ved å ha ”stikkinnomkveld” på Biblioteket en kveld per uke”.

Språkkafeen var ikke i utgangspunktet en del av Tøyenløftet da kafeen ble startet opp et år før områdeløftet ble satt i gang. Kafeen ble startet med initiativ fra biblioteket på Tøyen og Kampen frivilligsentral. Men etter at områdeløftet ble satt i gang har fokuset på frivillighet økt mye.

Frivillige på språkkafe
Line Jønnson (32) og Unn Davidsen (23) startet begge som frivillige for tre år siden.Da var det ikke noe særlig markedsføring rundt det å være frivillig eller for språkkafeen.

Begge to kom over språkkafeen ved at det hang en lapp på skolen Høyskolen i Oslo og Akershus som fortalte at Kampen frivilligsentral trengte frivillige. Begge to kan fortelle at markedsføringen rundt språkkafeen har økt voldsomt.

– I starten var det ikke mange frivillige eller folk som kom for å utnytte seg av tilbudet her på biblioteket. Men de siste årene har det blitt mange flere frivillige og mange flere brukere av språkkafeen. Det kommer ofte så mange at det er en del som ikke får plass, forteller Davidsen.

Mer markedsføring
Thomas Lange jobber i Kampen frivilligsentral og er sjefen for språkkafeen. Han forteller at konseptet har vært en enorm suksess.

– Vi har bare kapasitet til 36 personer men det er alltid mange flere enn det som ønsker å delta, så det må bli første mann til mølla for å få lov til å være med. Det er utrolig gøy at språkkaféen har blitt så godt tatt i mot, og det er spesielt gøy å se at mange kommer igjen gang på gang på gang, forteller Lange.

Lange forteller videre at markedsføringen av språkkafeen for frivillige og brukere har økt veldig. I starten var det lite markedsføring og det var derfor heller ikke så mange som kom. Men etter mye markedsføring blant annet på facebook og sosiale medier har det vært en enorm økning i antall besøkende.

Et av punktene for tiltak som skulle gjennomføres i forbindelse med områdeløftet var at biblioteket på Tøyen skulle ha en ”stikkinnomkveld”, der frivillige kan orientere seg om frivillig arbeid de kan bidra med. Dette har vært med på å gjøre språkkafeen mer kjent for personer som ønsker å jobbe som frivillig.

Populær språkkafe på Tøyen

Mest lest

To Top