Kultur

Inviterer til hagekonkurranse

Bakklandets grønne lunge: I Liv Ingeborg Stenes hage finnes både planter, trær, fugler og bier. Her er alle velkommen.

TRONDHEIM: Trondheims første offisielle hagekonkurranse arrangeres med mål om å gjøre trønderhovedstaden grønnere.

Hagekonkurransen 2017 er en konkurranse hvor alle kan delta uansett om bidraget er ei blomsterpotte, en pallekarm eller en hel hage.

– Selvsagt kan alle delta. Både skoler, barnehager og private deltar i konkurransen så langt, forklarer biolog og kommunikasjonsansvarlig i Bioveier i byen, Marina Görtz.

Grønt hjem
En av deltakerne er hageentusiasten Liv Ingeborg Stene. For henne er et hjem uten grønne planter utenkelig.

– Med årene har jeg dekorert hus og hage med avleggere i hver en krok, og planter er for meg avgjørende for at jeg skal føle meg hjemme i eget hus.

Til tross for en smule misnøye hos mannen hennes, kan ikke Stene annet enn å plante nye avleggere innimellom. Selv føler hun seg mer tilfreds i eget hjem desto flere planter hun har.


Hjerte for planter: Liv Ingeborg Stene er dedikert hobbygartner, og har planter hvor enn det er plass. 

Mål om naturmangfold
For Bioveier i byen er grøntareal viktig både for luftkvalitet og insekt- og dyreliv.

– Målet er å bevisstgjøre trøndere på viktigheten av naturmangfold i byen, sier Görtz og legger til:

– Jo kortere avstanden er mellom hvert grøntområde i byen, desto mer attraktiv blir Trondheim for pollinerende insekter.

Hos Stene på Bakklandet har plantehold vært en inspirasjon lenge, og hun har stor tiltro til konkurransens virkning.

– Det er jo ikke på grunn av hagekonkurransen jeg begynte med hagen min, men jeg tror konkurransen kan ha innvirkning på andre også fordi folk som har hageinteressen liggende latent, står på litt ekstra for at forbipasserende skal legge merke til det grønne, forteller Stene.

Naturvennlighet over skjønnhet
Et viktig kriterie i konkurransen er naturvennlighet. Det er nødvendigvis ikke den peneste hagen som vinner, men den mest naturvennlige.

– Vinneren stiller ikke bare med et vakkert grøntareal, men med et areal som tilrettelegger for biologisk mangfold, forklarer Görtz.

Bioveier i byen er en forholdsvis ny forening som jobber for biologisk mangfold og urban dyrking. Foreningen samarbeider med miljøenheten i Trondheim kommune for å skape engasjement og nye holdninger. Hagekonkurransen er en av flere tiltak for å synliggjøre mulighetene for grøntareal i et urbant bymiljø som Trondheim. Foreningen tror mye er gjort ved å vise hva hver enkelt kan gjøre for det biologiske mangfoldet.

Yrende dyreliv i Bakklandets grønne lunge
Insekt- og dyreliv har det godt i Stenes hage på Bakklandet. I noen trær i hagen henger flere fuglehus og meiseboller. Tilbudet synes å være populært, for små fugler flyr til og fra meisebollene hele tiden.

– Jeg er flink til å se muligheter i ting, og med en hage som min hadde det vært synd å ikke gjøre den attraktiv for dyr, fugler og insekter. I fjor lagde jeg til og med et biehotell.

Stene mener innbyggere i Trondheim har mye å lære når det gjelder hage, og har tro på at flere grønne områder ikke bare gjør byen bedre for artsmangfoldet, men for astmatikere og mennesker generelt.

– Det er mye forurensing og svevestøv i Trondheim, så det er klart vi har mye å lære for å gjøre miljøet og bylufta bedre.


Kreativ og dedikert For Liv Ingeborg Stene er hagearbeid en kreativ lek. Hun tror flere vil få øynene åpne for planter og grønt, og de bare får smaken på det.

Lommeguide
Når en storby og tettsted slik som Trondheim vokser til, krymper leveområdene for ville arter. Både blant dyr og planter.

Viktigheten av et sunt økosystem i Trondheim er såpass viktig at Bioveier i byen har utformet en egen lommeguide for naturvennlige hager, for de som ønsker å prøve.

I august kåres vinnerne av kategoriene for private, næringsliv, fellesareal og offentlig virksomhet.

Inviterer til hagekonkurranse

Mest lest

To Top