Basarene
Nyheter

Bekymring før åpningen av Prindsen

BASARENE: Rett bak basarene i brukthandelen åpner Prindsen Hage. FOTO: Yasmin Sfrintzeris

OSLO: Storgata 36 har vært et skjermet område for de som sliter med psykiske lidelser og rusmisbruk. Snart åpner Prindsen Hage i bakgården med lek, mennesker og mat- og alkoholservering. Dette bekymrer beboerne og brukerne av området.

 

Trøbbelskyter Prosjektbyrå står bak det nye konseptet «Prindsen Hage» i bakgården til Prinds Christian Augusts Minde, også kalt Prindsen, i Storgata 36. Beboerne i Prindsen Omsorgsboliger og brukerne av Prindsen Aktivitetshus er bekymret for hva de nye aktivitetene på området vil føre med seg.

Prindsen er siden 2009 et fredet område, og enestående som kulturminne for fattige og utstøtte i Norden. Beboerne og brukerne tilknyttet området sliter i hovedsak med psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Noen av målene med åpningen er å tilbakeføre hagen til en grønn lunge midt i sentrum, og å bli landets mest miljøvennlige møteplass.

– Vi ønsker å skape en lekeplass for både barn og voksne. Dette skal bli en møteplass for alle, forteller Arnt O. Andersen i Trøbbelskyter Prosjektbyrå. I presentasjonen, som ble lagt frem for Helse- og sosialkomiteen den 26. april i år, legges det stor vekt på innovasjon, bærekraftighet og vinter- og sommeraktiviteter for barn og familier.

Oversikt

PRINDSEN: Innenfor den røde rnger er omsorgsboligene med utsikt over Prindsen Hage. Hagen er innenfor grønn ring og aktivitetshuset innenfor gul ring. FOTO: Google Maps.

 

Stemte mot bydelsdirektørens forslag

Hverken bydelsdirektøren eller bydelsoverlegen anbefalte å godkjenne søknaden om skjenketid ute til klokka 23.30 og servering til klokka 00.00. Forslaget ble begrunnet med hensyn til beboerne og et ønske om aktiviteter som i større grad retter seg mot barn og familier.

– Det er veldig uvanlig at flertallet stemmer mot bydelsdirektørens forslag, forklarer leder i Helse- og sosialkomiteen Ragnar Leine (R). Han var den eneste som stemte for bydelsdirektørens forslag om å ikke anbefale skjenkebevilling.

Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å anbefale skjenkebevilling fordi de ser på prosjektet som et positivt bidrag til byens byrom.

Leine tror en av grunnene til at flertallet stemte for forslaget til Arbeiderpartiet var at det ble stemt på feil premisser.
– Prosjektet blir fremstilt som veldig barnevennlig, men det holder ikke for at det skal tjenes noe penger på det. Da må det alkoholservering til, mener Leine.

 

Leine

RAGNAR LEINE (R): Lederen av Helse- og sosialkomiteen stemte alene for bydelsdirektørens forslag. FOTO: Yasmin Sfrintzeris

Beboerne og brukerne er urolige

Olav R. Thelle, virksomhetsleder i Aktivitetshuset Prindsen, er bekymret for hvordan de nye aktivitetene i bakgården vil påvirke både beboere og aktivitetshusets brukere.

– Jeg synes det er veldig fint med en bypark som er åpen for alle, vi har lenge ønsket åpne porter, men det bekymrer meg at det legges så stor vekt på alkoholservering. Det er underlig at skjenking skal foregå på et område som brukerne ser på som en oase, der de slipper å forholde seg til slikt, sier Thelle.

Aktivitetshuset Prindsen er et lavterskeltilbud for personer med tilknytning til bydel Grünerløkka. Drevet av Kirkens Bymisjon, på oppdrag fra bydelen, tilbyr de en rekke aktiviteter.

Prindsen Hage skal ligge bak basarene, et område som tidligere har stått ubrukt. Aktivitetshuset ligger i det gamle vaskeribygget, vegg i vegg med basarene. Enkelte av beboerne i Prindsen omsorgsboliger vil kunne se Prindsen Hage, slik som det står i dag.

Omsorgsboligene huser mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, de er også daglige brukere av aktivitetshuset.
– Den typen aktivitet som er tiltenkt hagen, er verst for beboerne. Skjermingen, som de behøver, forsvinner. Jeg snakker på vegne av en brukergruppe som uttrykker sin uro og føler de ikke blir hørt, forteller Thelle.

Bekymret

OLAV R. THELLE: Vikrsomhetsleder i Prindsen aktivitetshus er bekymret for de nye aktivitetene. FOTO: Yasmin Sfrintzeris

Ikke samsvar mellom planer og realitet

– Konseptet blir presentert som veldig familievennlig, men vi ser på området at det blir satt opp mange langbord og benker. Det virker som at de som står bak kun tenker profitt, forteller Thelle. I planen kan man blant annet lese at det er planlagt fire barer og kapasitet til 2500 i bakgården.

– Det er tilfeldig hva vi blir fortalt og det er mye uro rundt hva planene er. Både vi og beboerne vil gjerne vite hvem som får lov til å komme inn, hvordan de skal få folk ut om kvelden, om det skal være vakthold og mye mer, sier Thelle, og etterlyser en invitasjon til dialogene.

– Trøbbelskyter står bak mye kult og skaper mange gode arenaer, men dette kan bli rettet for mye mot én type klientell, mener Thelle.

– Av alle byparker i Oslo, der alkoholservering absolutt ikke er tillatt, velger de akkurat denne til å drive den type virksomhet, fortviler Thelle.

 

– Det vil bli lagt enda større vekt på barn og familier

Arnt O. Andersen i Trøbbelskyter har et klart svar til bekymringene rundt familievennligheten til hagen:
– Jeg vil heller si det motsatte, det vil bli lagt enda større vekt på barn og familier enn i planen. Vi planlegger å blant annet kunne arrangere barnebursdager og seniortreff, forteller han.

Området vil blant annet inneholde 14 boulebaner, bruksplanter, drivhus og serveringssteder.
– Det vil bli mange aktiviteter for voksne og barn, blant annet bordtennis, hesteskokast, krokett. Men også ølservering, forteller Andersen.

– Utover det å være en kulturell møteplass ønsker vi å være en tilrettelegger. Vi vil at andre skal ta kontakt med oss med idéer, som for eksempel å holde plantekurs, grillaften, loppemarked eller grønnsaksmarked, sier Andersen.

Andersen forklarer at det kan ha oppstått misforståelser rundt den første planen for hagen. Under «åpen halvtime» i Helse- og sosialkomiteen fikk han lagt frem planene slik de er i dag. Flere av politikerne som stemte for Arbeiderpartiets forslag sier at planene, som ble lagt frem under møtet, fikk dem til å stemme for skjenkebevilling.

TIna

TINA AANONSEN: Daglig leder i Prindsen Hage lover vakthold og tett kommunikasjon. FOTO: Yasmin Sfrintzeris

 

Trygghet er det viktigste

Tina Aanonsen, daglig leder i Prindsen Park, forsikrer at det skal være vakthold med forskjellige oppgaver på området.

– Det kommer til å være vektere til stede som skal sørge for å tømme hele området for folk når det stenger for kvelden, passe på at det ikke blir bråk, sørge for at dører er låst og at det ikke blir gjort hærverk på området, sier hun. Det er også satt opp containere mot omsorgsboligene, som skal skjerme beboerne for den nye aktiviteten i bakgården.

– Flere av naboene spør også når det åpner og sier at de gleder seg til å komme. De som har spørsmål kan kontakte meg med det de lurer på, opplyser Aanonsen.

–Vi ønsker mest av alt at Prindsen skal være trygt for alle. Jeg tror den skepsisen enkelte har vil endre seg etter de har vært på besøk. Folk får komme og se når det åpner, skyter Arnt O. Andersen inn og lover en tett dialog med Omsorgsbygg og Aktivitetshuset Prindsen fremover.

Bekymring før åpningen av Prindsen

Mest lest

To Top