Nyheter

Store planer for den nye bussterminalen

Foto: Hanna Ghaderi

OSLO: Den sterke traffikkøkningen de neste ti årene tvinger frem en ny bussterminal nærmere Oslo S. I fjor ble det bevilget 60 millioner kroner til ombygging. 

I år er det 30 år siden Oslo Bussterminal ble åpnet. Hver dag er det passasjertrafikk på over 50 000. Det ble i 2016 kåret til hovedstadens nest styggeste bygg av Aftenposten. Det ble bevilget 60 millionene som skal brukes på å bygge om. Disse hentes fra kapitalen til Akershus Kollektiv Terminaler (AKT).

Lederen i AKT positiv
Jafar Altmemy, lederen for AKT sier at han er positiv til forandringene som skjer på Oslo Bussterminal.

– Det er en positiv forandring, og en endring som kan føre til økt brukertilfredshet, trygghet  og modernisering slik at terminalen står i stil med dagens behov, forteller Altmemy.

Det kommer til å bli omfattende byggearbeid når prosjektet kommer i gang. Altmemy forsikrer oss om at dette skal skje i faser, så publikum merker så lite til det som mulig.

Moderniseringsbehov for bussterminalen
– Oslo bussterminal har over 50 000 reisende daglig. Og det er omtrent 1400 avganger hver dag. Utviklingen har stått stille de siste årene, og publikums behov har endret seg betraktelig, sier Altmemy.Dermed står ikke bygget lenger i stil med behovet de reisende har. Med den økende teknologibruken er det lenger ikke behov for for eksempel billettskranker.

Det er bevilget omtrent 60 millioner kroner til moderniseringen av Oslo bussterminal. Styret har sagt seg villig til å modernisere terminalen. AKT skal fremme et forslag 13. juni.

POSITIV: Jafar Altmemy er leder for Akershus Kollektive Terminaler
Foto: Akershus kommune

– Dette er et prosjekt jeg ikke vil at vi skal gjøre alene. Jeg vil at vi skal forsøke å koble de ulike knutepunktene sammen gjennom bussterminalen. Slik som T-banestasjonen, Oslo S og Jernbanetorget, informerer Altmemy.

LES: Oslo bussterminal er blitt kåret til byens nest styggeste bygg

Gode samarbeidspartnere
De foreløpige samarbeidspartnerne er Plan- og bygningsetaten, Eiendom- og byutviklingsetaten. AKT er også i dialog med sameiet som moderniserer Galleri Oslo som ligger i samme bygg. Jernbaneverket og Ruter er også viktige samarbeidspartnere i dette prosjektet.

–Moderniseringen er jo til for at flere skal reise kollektivt, sier Altmemy.

Ruter har sagt at de vil klare å øke passasjertallet med 10% i 2017. Moderniseringen av bussterminalen henger direkte sammen med dette. AKT håper at økt funksjonalitet og tilgjengelighet vil gjøre det mer attraktivt for flere å bruke kollektivtransport i hverdagen.

Håp for den nye bussterminalen
I tillegg har Altmemy et håp om at dette skal gå i samme takt som utviklingen av Tøyen og Grønland, under Tøyen-løftet og Grønlands-løftet.

Altmemy holder til tross for dette fast ved ønsket om en toetasjers terminal over Oslo S. Grunnen til at moderniseringen av bussterminalen starter nå er at den eventuelle nye terminalen over Oslo S vil ta omtrent 10 år etter at forslaget har kommet igjennom.

– Jeg ønsker fortsatt at dette skal skje, det gjør jeg virkelig. Oslo trenger en moderne terminal, det kommer hele tiden til å være behov for en bussterminal, både for regionale busser og andre langdistansereiser.

Bussjåfører også fornøyd
Bussjåfør for Unibuss, Ghader Ghaderi er også storfornøyd med planene om moderniseringen av bussterminalen. Ghaderi har over 25 års erfaring som bussjåfør.

– Det er på tide! Lenge har vi ventet på en ny bussterminal som ser hyggeligere ut enn den vi har nå, sier han.

GLEDER SEG: Ghader Ghaderi har i lang tid ventet på en oppgradering av bussterminalen Foto: 335806

Unibuss er en av de flittige brukerne til Oslo Bussterminal. Det finnes flere brukere, slik som Nobina busselskap. Disse busselskapene blir leid inn av Ruter. Bussjåføene jobber dermed for forskjellige selskap. Det er dermed en direkte virkning på bussjåførene, og ikke nødvendigvis selskapene de leier inn. Ghaderi forteller at selskapene er flinke til å høre på hva bussjåførene mener. Blant annet får de tilsendt undersøkelser per e-post, som gjør det enklere for Ruter å samle informasjonen og tilbakemeldingen fra de faktiske brukerne, fremfor sjefene som ikke er ute i felten.

LES: Bussjåførene truer med å boikotte Galleri Oslo

Tips fra en erfaren sjåfør
Ghaderi håper de tenker på bussjåførene under oppgraderingen.

– Det skjer mange ulykker på terminalen. Det er fordi det er bygget slik at det skal være flest mulig busser på minst mulig plass.

Oslo Bussterminal har over 20 plattformer, og mer enn 1400 avganger hver dag. For å plukke opp passasjerene, kjører bussene inn på plattformen, og står skrått. Deretter må de rygge ut, passe på at de ikke kommer nær noen av stolpene, også kjøre ut av bussterminalen.

– Man har vikeplikt for de som rygger, og det er egentlig en fartsgrense inne på området. Men ingen av sjåførene følger egentlig fartsgrensen, spesielt ikke i rush-trafikken. Da har vi en tid vi må rekke, og kan ikke bli for forsinket.

Det har ved flere anledninger vært nesten-ulykker på Oslo Bussterminal. I 2013 skrev Aftenposten en sak om hvordan bussjåførene måtte kjøre flere runder rundt Galleri Oslo, til det var ledig venteplass. I samme artikkel stod det om hvordan sjåførene frykter for liv, og også hvordan Unibuss må betale for riper og bulker etter ulykker på bussterminalen.

Etter mye om og men
Allerede i 2013 etterlyste daværende hovedverneombudene for de fire selskapene som hyppigst bruker Oslo Bussterminal en modernisering av terminaler som gagnet brukerne også, ikke bare publikum. I et brev de skrev til ruter stod det blant annet ”En ny bussterminal må på plass innen rimelig tid for å unngå at dagens terminal blir stengt (…) med bakgrunn i manglende sikring for sjåfører, ansatte og passasjerer”.

Etter mye om og men kan hovedverneombudene og bussjåførene puste lettet ut. Fordi den nye bussterminalen skal ikke bare sikre publikums trygghet og tilfredsstillhet, men også brukernes.

Store planer for den nye bussterminalen

Mest lest

To Top