Tilvenning i barnehage
Nyheter

Barnehagestart i Grünerløkka skal bli kvalitetsikret

Grünerløkka: Barnehageplass fra høsten av? Eller bytte trinn? Fra høst av vil tilvenning og god omsorg være i planen hos barnehagene i Grünerløkka.

Oslo kommune har kommet med en ny standard om tilvenning i barnehage. Tilvenningsplanen skal sikre en god barnehagestart og trygg tilvenning for barn. Fra høsten av skal planen settes til live i alle barnehagene på Grünerløkka.

Barnehagestyrer Gerd Bostrøm (47) er ansvarlig om å lære bort planen for personalet i Bellevue gård barnehage og Pargas barnehage, som ligger på Tøyenparken. Når planen er igangsatt får personalet delegert større ansvar enn tidligere.

Gerd har så vidt begynt opplæringen i barnehagene. Personalet opplæres i å skape tettere relasjon mellom ansatte, foreldre og barn. Fra august skal 32 nye barn få en tilknytningsperson. Tilknytningspersonene skal mette trygghetsbehovet hos barna. De skal gi omsorg, trøst og oppmuntring. Gerd er optimistisk om tilvenningen, likevel bekrefter hun at det krever litt av personalet.

– Ved begynnelsen av prosjekter er det alltid noen utfordringer. Det er gjennom ulike utfordringer personalet kan utvikle seg. Jeg ønsker å motivere dem til å bli nysgjerrige på å utfolde seg. Få dem til å bli løsningsorienterte og vinkle dem i positiv retning. Personalet skal bli bevisste og trygge i hva de gjør. De har et meget viktig ansvar. De skal merke seg barnets kroppsspråk og forstå barnets reaksjon og humørsvingninger. Blant annet skal de iaktta hvordan barnet er med foreldre, sier hun.

Planleggingen er allerede i gang i Grünerløkka. Tilknytningspersonene er valgt til høstens nye barn. Gerd gleder seg og bekrefter med entusiasme at dette skal heve nivået på barnehagene. Hun nevner at det blant annet betyr grundigere arbeid ved at en plan følges.

– Dessuten vil personalet utvikle seg ved at de forholder seg til mange ulike barn og samtidig bygger trygge relasjoner, sier hun.

Grünerløkka

Oslostandard for tilvenning: Gerd Bostrøm studerer trygghetssirkelen av Cooper, Hoffman, Powell og Marwin. Modellen brukes som en pedagogisk eksemplar på å skape trygghet og tilknytning i barnehagene. FOTO: 336183

Flerkulturell bakgrunn:
Grünerløkkas befolkning har et variert innslag av flerkulturelle. Noen ganger kan kommunikasjonen bli en barriere. I oslostandarden legger de særlig vekt på dette området i tilvenningsplanen. Anne Stine Bergsløkken (46) som koordinerer tilvenningsplanen, bekrefter at mange foreldre er ikke skjent med barnehagefenomenet i sitt land. De vet ikke nok om systemet for å kunne ha tillitt til at barnet er trygt i barnehagen, hevder hun. I tilvenningsplanen nevnes det at tolk kan brukes i foreldresamtalene. De legger vekt på at startsamtalen er viktig, og at alt av lister og rutiner skal være oversatt. Blant annet står det at personalet skal forstå barnets ytringer og behov. Om barnet ikke snakker norsk skal personalet lære seg hverdagslige ord på barnets morsmål.

Kommunikasjonen er viktig for å bygge en trygg relasjon, sier hun.

Grünerløkka

Anne Stine Bergsløkken: mener at kompetansen bør være kvalitetssikret i barnehagene. FOTO: 336183

Minstekvalitet:
Anne Stine har utarbeidet tilvenningsplanen med fagfolk i ressursgrupper. I tillegg har planen blitt satt til høring av barnehagene og bidratt med sine meninger. Anne Stine nevner at forslaget om å bruke tolk i møter kom fra en barnehage i Holmlia. Intensjonen med planen er å heve kvaliteten i barnehagene. Hun hevder at planen er en minstekvalitet.

– I planen tipser vi om at foreldre kan ta fri fra jobben i tre dager. Egentlig bør de ta fri. Et barn bør ikke oppholde seg lenge de første dagene i barnehagen. Det kan virke skremmende og bli overveldende i startfasen, påpeker hun.

Anne Stine mener at kompetansen i barnehagene bør være kvalitetssikret i arbeid med mennesker. Hun forklarer at Barn er meget sensitive i denne perioden av livet sitt. Ifølge NTNU skjer barnets utvikling i samspill med omgivelsene. Gjennom inntrykk og erfaringer utvikler barnet seg. I barnets hjerne dannes det opptil en million nye synapser i sekundet ifølge libero. Synapsene blir stimulert gjennom erfaringer, og adferden kan respondere for hvordan de blir stimulert. I voksen alder kan adferden bli konsekvens av tidligere erfaringer. Likevel regnes ikke hjernen som fullmoden før et menneske er 25 år, ifølge NHI.

Likestilt kvalitet:
Anne Stine forteller at det vil bli månedlige møter med barnehagesjefene for å sjekke at planen brukes. Hun nevner at nasjonale brukerundersøkelse er også et verktøy for å kontrollere fornøydhetsgraden i barnehagene.

– ­Vi vil at barnehagene skal være likestilte i kvalitet, derfor skal alle implementere standarden. Barn har rett til å få en basisomsorg. De har rett til å ha en engasjert og tilstedeværende tilknytningsperson.

Implementeringen av oslostandarden koordinerer Anne Stine for pedagogiske ledere. Mot slutten av høsten vil alle som har jobbet med dette samles og gå igjennom teoretisk stoff. Hun mener at man er mer mottakelige for å lære når man allerede har gjort det i praksis. Som John Dewey filosofi ”learning by doing”.

Barnehagestart i Grünerløkka skal bli kvalitetsikret

Mest lest

To Top