Miljøgate
Kultur

Når blir det miljøgate på Lademoen?

Trondheim:Det har vært mye fram og tilbake om to felt i Innherredsveien på Lademoen. Prosjektet skulle vært startet nå, men det er fortsatt ingen miljøgate å se.

Det har lenge vært snakk om to felt på deler av Innherredsveien. Strindheimtunnelen ble bygd i 2014 og Nordtangenten, Brattøra og Nyhavna ble utbygget for å minimere trafikken på Innherredsveien. Først i 2015 blir det vedtatt at en prøveperiode med to felt i Innherredsveien skal iverksettes. November 2016 blir kommunen og fylkeskommunen enige om hvordan dette skal skje. Det er våren 2017, ikke noe miljøgate å se og innbyggerne på Lademoen begynner å bli utålmodig.

Miljøgate

Olav Sjelmo og Jan Olav Straume ønsker miljøgate på Lademoen

Kjemper for miljøgate
Lademoen Vel er en velforening, men det startet som en protestbevegelse mot kommunens håndtering av Innherredsveien. Det var meningen at det skulle bli to felt, en miljøgate kaller de det. Langt tilbake har det vært en saksgang og prosess som ikke var noe bra. Så for å få kontakt med de som styrer over bestemmelsene om miljøgata, tenkte de på Lademoen at det var bedre å organisere seg i en velforening, for å kunne være en forhandlingspart.

Vi trodde kampen om miljøgata var over, så vi har prøvd å ta for oss andre prosjekter i denne gata, men det har ikke vært lett å gjøre seg ferdig med saken om miljøgate, sier styremedlem, Olav Sjelmo.

16.april 2016 hadde det fortsatt ikke skjedd noe mot realiseringen av miljøgaten. Derfor starten Lademoen Vel en aksjon der de plasserte blomsterpotter på Innherredsveien for å fremme saken deres. Fra Buran til Rosendal var det blomster langs midtlinjen i Innherredsveien.

–Det har vært et politisk spill med mye motstand og det har vært en kamp for å få politikerne til å holde det de har lovet, forteller Sjelmo.

Samler seg for bydelen
Vi måtte bygge en dialogplattform selv og organisere folkemøter, vi er en velforening som er typisk for et urbant miljø slik som Østbyen, sier styreleder, Jan Olav Straume. Han kaller Lademoen Vel progressiv fordi de er så opptatt av byutvikling og få politikere til å skjønne at det er god livskvalitet til det å bo urbant. Det er politikernes ansvar å sørge for at det urbane ikke forslummes, noe som en firefeltsvei bidrar til, sier Straume.

–Det var en stor folkeaksjon i Trondheim som jeg husker godt, der de planla å lage motorvei over Bakklandet. Noen politikere mente baklandet var slum, men beboerne så potensialet i bydelen. Husene var i dårlig stand, men det kan rives, bygges opp og restaureres. Noe som skjer på Lademoen nå, sier Straume.

Det var et vendepunkt der beboerne begynte å bevege seg ut i gata og engasjere seg for bydelen sin. Det har ikke skjedd siden 1929, da innbyggerne i Trondheim protesterte mot at byen skulle hete Nidaros i stedet for Trondheim. Nå gjør vi det samme som beboere på Bakklandet gjorde på midten av 70-tallet, forteller Straume.

Forsinket
Prøveprosjektet med to felt er forsinket, de venter utålmodig på at det skal skje noe. Det skulle vært iverksatt nå. Styret i Lademoen Vel føler kommunen og fylkeskommunen har holdt saken i en gissesituasjon og etter et punkt begynte det hele å bli dumt. Etter at fylkeskommunen og kommunen ble enig, ble saken sendt videre til byråkrater. Noe som tar tid.Holdningen hos veivesenet er at de virkelig skal komme i gang snart. Det har vært mye rot mellom aktørene der de ikke har snakket sammen, sier Straume.

– Vi i Lademoen Vel synes det er viktig å begrense bilbruken i denne gata og sørge for at bussene kommer seg som vanlig. Det er mer enn bra nok kapasitet på vei. Her vi sitter er det fire felt på bakkeplan, fire felt under oss og jernbanen. Hver av disse er 50 meter unna, sier Sjelmo.

Komplisert prosjekt
Maria Meland Christensen er sivilarkitekt i Miljøpakken og forteller at prøveprosjektet mot to felt i Innherredsveien skal gjennomføres i løpet av sommerhalvåret 2017.  Prøveprosjektet er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og veivesenet. Det skal gå over et halvt år, der det skal testes ut hvordan Innherredsveien fungerer med kun to kjørefelt og sykkelvei. Målet er å finne ut om bussene i Innherredsveien blir påvirket. Veien er en viktig del av kollektivtransporten i Trondheim, sier Christensen.

–Lademoen Vel har påvirket prosessen og vi har hatt flere møter med de. De er en viktig brikke når det kommer til å få fortgang i prosessen, ved at de prøver å presse på, sier Christensen.

Det har tatt så lang tid fordi dette er et veldig komplisert prosjekt, forteller Christensen. Det som ligger i prøveprosjektet er å finne ut om det fungerer at bussene og bilene kjører i samme felt. I prøveprosjektet blir det gjennomkjøring forbudt for bil på deler av strekningen. Det er ønskelig at flere bruker strindheimtunellen. Innherredsveien skal i hovedsak være en kollektivvei.

 

Når blir det miljøgate på Lademoen?
To Top