Ulv debatt
Nyheter

Stor misnøye

FOTO:F.Halvorsen

Oslo:Mange hadde tatt turen til stortinget for å høre på redegjørelsen til klima-og miljøministeren Vidar Helgesen (H)

-Det er veldig sjokkerende at Helgesen som innehar ansvaret, på ingen måte har snudd i denne saken, særlig etter den massive kritikken det aktuelle vedtaket har opplevd. En kritikk som jo også alle organisasjoner i landbruket har stilt seg bak, samt partene i ulveforliket og samtlige fylkeslag innad i eget parti Høyre, opplyser Norskog sin styreleder Ann Delphin.

Holder på sitt 

Miljøministeren holdt på sin tidligere vurdering av at det ikke er lovhjemmel for å starte på selve lisensjakta innenfor forvaltningssonen for ulvene, dette står han fast ved selv om bestandsnivået er høyere enn stortingets bestandsmål. Helgesen ytrer også et særs ønske for å sette i gang et helhetlig prosjekt for å kunne skape sammenheng mellom stortingets bestandsmål, herunder Bern konvensjonen samt naturmangfoldloven.

Planen videre

Stortinget Ulv

Helgesen utreder for de fremmøte.
Foto:F.Halvorsen

 

Enkelte av de fremmøte, uttrykte sin misnøye ved å opptre i klær med påskriften Nei-til-ulv.

– Konsekvensen av Helgesens vedtak for jegere og grunneiere innenfor ulvesonen er meget stor. Da vi som bor i distrikt Norge er klare på at ulvebestanden er i rask vekst. Uttrykker Gabrielsen til stor enighet med flere av representantene for organisasjonene i landbruket.

Stortinget har planlagt å behandle saken i et eget møte senere, konkret dato er enda ikke satt, men det forventes at det kan skje i slutten av januar.

Formann i bygdefolk for rovdyr Ola Elvestue setter lit til at stortingspolitikerne som var med på vedtak angående bestandsmålet for ulv, relativt raskt forsøker å gripe inn for at det igjen blir åpnet for lisensfelling i tidligere tråd med rovviltnemdenes vedtaksbeslutning.

Stor misnøye

Mest lest

To Top