Uncategorized

Disney vraket telemarksdialekten

Den originale traileren til animasjonsfilmen «Frost» var på telemarksdialekt, men så ombestemte gigantselskapet seg. – Disney er feige, mener Vebjørn Sture, lederen i Norsk Målungdom.

Foto: Disney

I den originale traileren til Disneystorsatsningen «Frost» snakket hovedpersonene på tilnærmet nynorskmål,  nærmere bestemt telemarksdialekt.  Deretter ble traileren slettet fra nett, og i versjonen som går sin gang på landets kinosaler snakker hovedkarakterene i stedet riksmål.

Det synes lederen i Norsk Målungdom, Vebjørn Sture, er uheldig.

– Mange born og unge ser og høyrer så lite nynorsk rundt seg at det vert vanskeleg for deg å læra. Der sit leverandørar av barnebøker, blad, filmer og program med en viktig nykel. Om Disney Noreg ein vakker dag bryt riksmålsmonopolet i filmane sine, vil det gjera det norsk språkmangfaldet meir synleg, mindre mystisk og lettare tilgjengeleg for enormt mange skuleelevar.

Troll med dialekt
I filmen er det nå bare trollene med utpreget, tilnærmet nynorsk. Sture mener derimot at dette ikke er hovedproblemet med dialektbruken i storfilmen, som sist helgen ble tildelt Golden Globe for beste animasjonsfilm.

– Problemet med Frost er at alle dei normale hovudpersonane som unge sjåarar indentifserer seg med, snakkar med det same, einsarta normerte riksmålet som alle normale hovudpersonar i alle Disney-filmar gjennom tidene. Det er denne homogeniteten som gjer at ungar på Oslo vest trur at dei snakkar «normal norsk», medan ungar i Østfold trur dialekten deira er mindre verdt.

– Dårlig gjort
For øyeblikket har facebokgruppen «Gje kån filmen FROST på dialekt!!» over femtenhundre medlemmer. Flere av gruppens medlemmer uttrykker sin frustrasjon over at filmen likevel ikke blir å se med telemarksdialekt.

«Med dialekt fikk filmen sjel, men den forsvant fort med bokmål», skriver en. «Det er SÅÅÅÅÅÅ DÅRLEG GJORT å lure folket sånn!!!! Trur søren meg eg skal boikotte heile filmen», skriver en annen.

Slike tilbakemeldinger synes kommunikasjonsansvarlig i Disney Norge, Julie Rye-Holmboe, er beklagelig.

– Vi beklager å ha skuffet enkelte ved å gi forhåpninger om de norske stemmene og dialektbruk i Frost. Det var selvsagt aldri vår intensjon å skuffe noen eller sende ut feile signaler, sier Rye-Holmboe.

Den riktige stemmen
Hun forteller at castingen til de norske stemmene er hovedårsaken til at filmen nå står igjen med hovedpersoner som snakker riksmål.

– Det viktigste i prosessen er oversettelse av manus for å kommunisere historien på den riktige og beste måte. I tillegg er det avgjørende å finne den skuespilleren som har den riktige og beste stemme for den aktuelle rollen.

Mest lest

To Top