Uncategorized

Flere angst og depresjons -diagnoser hos ungdom

De siste ti årene har psykiske lidelser som angst og depresjon økt betraktelig blant ungdom i alderen 18-25 i Horten og Tønsberg kommune. Tallene på økende henvisninger viser at pasientantallet nesten har fordoblet seg.

 

Line Langaas(21), student ved Høgskolen i Vestfold, har hatt lange telefonsamtaler og hørt på ventelistemusikk, i en periode på snart et år. Dette med et håp om å komme i kontakt med en psykolog med kompetanse og kapasitet til å hjelpe henne.

 

– Jeg opplevde at denne formen for hjelp ikke akkurat banker på døren din. Da jeg i denne perioden prøvde å oppsøke en psykolog, ble jeg sendt til tre forskjellige leger, som alle gav meg ulike diagnoser innenfor psykiske lidelser, som angst og depresjon. Så til slutt, ble jeg endelig satt på venteliste hos en psykolog.

 

Tolv måneder senere, ble Line kontaktet av en psykolog som hadde en ledig time.

 

Utvikling av psykisk helsetilbud

Andrè Blauw, psykiater, ved den psykiatriske fylkesavdelingen i Tønsberg, forteller at han har bemerket seg en stor pågang ved poliklinikken i Tønsberg det siste året. Blauw og teamet hans har reagert på utviklingen og jobber mot målet sitt, om å etablere flere og bedre helsetilbud for ungdom.

 

– Aldri før har vi hatt så mange henvendelser vedrørende angst og depresjon blant ungdom. Det er derfor viktig å få ut et tydelig budskap til ungdommen. Vi har klart å utvikle et enda bedre helse og psykolog -tilbud i kommunene. Jeg vil gå ut i fra at årsaken til den store pågangen, er at folk har fått øynene opp for at det er hjelp å få. Samtidig som at den nå er mer tilgjengelig enn tidligere, forteller Blauw.

 

Teamet Blauw jobber med, har de siste årene fokusert mye på ungdom i risikogruppen.

 

– Det er viktig å fokusere på det forebyggende arbeidet, som til slutt forhåpentligvis kan senke statistikken, forklarer Blauw.

 

Dårlig kapasitet og kompetanse

Geir Iversen, avdelingsleder ved psykisk helseteam i Horten kommune, mener at utviklingen av psykiske lidelser blant ungdom, kommer av det bredere og mer tilgjengelige helsetilbudet. – Det er ikke nødvendigvis flere mennesker med psykiske lidelser nå enn før, men flere har oppdaget at hjelpen er lettere å få tak i. I tillegg til dette, er terskelen for psykiske lidelser lavere enn før, forteller han.

 

Alt tatt i betraktning, forteller han allikevel at angst og depresjon hos unge er et problem i vekst. Det er fortsatt mange som ikke får den hjelpen de trenger. Årsaken til dette, er manglende kompetanse og dårlig kapasitet.

 

– Horten og Tønsberg kommune er fremdeles inne i en utviklingsprosess i forbindelse med samhandlingsreformen. Flere og nye oppgaver er lagt til kommunepsykiatrien og endring innen spesialisthelsetjenesten har gått parallelt, avslutter Iversen

Mest lest

To Top