Nyheter

– En stor utfordring for psykisk syke

Elever protesterer mot de nye fraværsreglene. Foto: 335689

NANNESTAD: Psykolog Herman Samuelsen er svært bekymret på vegne av psykisk syke som blir berørt av den nye fraværsgrensen. Nå håper han skolevesenet skal ta grep.

Den mye omtalte fraværsgrensen har skapt mye debatt i tiden frem mot skolestart i høst. Vedtaket innebærer at elever ikke får karakter i et fag hvor de har mer enn ti prosent udokumentert fravær. Dette får mange til å reagere. En av dem er Sofie Ramsland, elev ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun sliter med det hun selv kaller for en ”usynlig” sykdom. Grunnet det, har hun allerede gått glipp av flere timer tidlig i skoleåret, og står nå i fare for å miste rett til karakter i fagene det gjelder.

Hun legger til at hun er svært bekymret for hva som kan skje om vitnemålet ikke blir gyldig. I ytterste konsekvens er hun redd for at drømmejobben ryker og at hun blir fryst ut av skolesystemet grunnet lite oppmøte.

– Allerede er jeg farlig nær å miste rett til karakter i flere fag. For å si det rett ut, har fraværsgrensen blitt en stor byll i livet mitt, sier Ramsland med en sterkt preget stemme.

Om Ramsland overstiger grensen for udokumentert fravær, og mister en eller flere karakterer, håper hun inderlig at skolen viser skjønn overfor henne. Hun mener at regelen må endres, fordi den per nå rammer de som fra før av sliter. Er det ikke skulkerne den skal ramme spør Ramsland, før hun legger til:

– Jeg skulker ikke, og skulle gjerne møtt opp på skolen blid og fornøyd hver eneste dag. Dessverre er det ikke så lett.

Les mer: Udirs reglement

Markant nedgang i fraværet

Per Bjarne Elle, rektor ved Nannestad videregående skole, har lenge sett problematikken rundt fraværet både ved sin egen skole, men også rundt om i landet. Nå håper han regelen skal få skulkerne opp av senga og rett til skolebenken. Han er ikke redd for at det nye vedtaket skal ramme sårbare grupper i for stor grad, og er ellers åpen for å vise skjønn mot elever de ser sliter tungt.

Rektoren legger til at den nye reglen ikke er utviklet for å stresse elevene mer i en ellers hektisk hverdag, men heller være til stor hjelp. Han vet hvor store konsekvensene kan være ved å miste for mye undervisning, og håper nå at elvene skal få seg en ”vekker”. Derfor ligger hovedfokuset nå i å få flere elever på skolen. Elle legger ellers til at de ser en sammenheng mellom oppmøte og resultater. Det overrasker han ikke nevneverdig.

– Jeg er overbevist om at den nye fraværsgrensen er til stor hjelp for å få en nedgang i skulkingen vi har sett i mange år. Jeg tror elevene det gjelder i større grad enn før møter opp på skolen nå. Med det vil de ikke bare utvikle seg faglig sett, men også sosialt. Det syns jeg er bra!

Les mer: Kunnskapsministeren uttaler seg

Skolen avgjør

Ellers er rektoren overbevist om at regelen har flere positive sider enn negative. Elle understreker at det er opp til skolen å avgjøre om en elev skal miste rett til karakter eller ikke, og mener at regelen ikke er så ”firkantet” som flere skal ha det til. Ifølge rektoren er de flinke til å ta stilling til hver enkelt elev og vedkommende sin helse.

– Ser vi at en elev nærmer seg grensen for fravær, vil vi sende ut varsel. Det er da opp til oss å vise skjønn, og det vil ikke skje i alle tilfeller at eleven mister rett til karakter. Ser vi at en person sliter tungt, tar vi naturligvis stilling til det, sier Elle.

 

Rektor Per Bjarne Elle mener innføringen av fraværsgrensen er positiv. Foto: 335689

Psykolog er bekymret

Psykolog Herman Samuelsen mener at fraværsgrensen kan ramme psykisk syke elever i stor grad. Dette fordi fraværet kun er gyldig dersom eleven har legeattest eller en psykolog som bekrefter vedkommende sin psykiske helse. Derfor mener Samuelsen at fraværsgrensen vil være en utfordring for psykiske syke som ikke står i et slikt system.

Samuelsen frykter dessuten at fraværsgrensen vil føre til at elever som sliter får et enda større press på seg.

-Jeg frykter at den nye fraværsgrensen gjør slik at elever som sliter med psykiske vansker får en enda tøffere hverdag enn det de har fra før av. Dette fordi presset om å møte på skolen kan bli for tøft å takle.

 

 

 

– En stor utfordring for psykisk syke

Mest lest

To Top