Uncategorized

Unge arbeidsledige sliter med helsen

Svarthvitt stemningsbilde

Unge mennesker uten jobb i alderen 16-30 år, sliter mer med ulike psykiske helseplager enn sine jevnaldrende.

 

AV: CAROLINE ANDREA FURU

 

Dette kommer frem i en nylig publisert undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Kjell Underlid er Professor på Høyskolen i Bergen, og har forsket på arbeidsledighet. Han synes ikke det er sjokkerende at unge som ikke har jobb sliter mer med helsen.

 

– At unge arbeidsløse sliter mer med helsen enn folk på samme alder, er ikke uventet. Dette gjelder både psykisk og fysisk helse, og såkalte psykosomatiske plager. De som er uten arbeid lider av mer angst, depresjon og irritabilitet, sier han.

Svarthvitt stemningsbilde

MANGE KONSEKVENSER: Å gå arbeidsledig over lengre tid er dårlig for helsen. Foto: Caroline Furu

 

Økonomiske problemer

 

Underlid tror at grunnene til at unge arbeidsledige sliter mer med helsen, kommer av flere grunner.

 

– De arbeidsledige har flere helseplager på grunn av økonomiske problemer, mellommenneskelige vansker og et usikkert fremtidsperspektiv, hevder han.

 

Underlid forteller videre at han tror arbeidsledigheten kan være verst for unge mennesker, fordi de ikke har kunnet opparbeide seg en god CV enda.

 

– Arbeidsløse unge stiller svakt på arbeidsmarkedet fordi de ikke kan vise til så mye på CV-en, og de har gjerne ikke opparbeidet seg rett til dagpenger. Dermed blir privatøkonomien hardt rammet, sier Underlid.

 

Prioritert målgruppe

 

Marianne Pedersen er pressekontakt i NAV. Hun forteller at unge uten arbeid er en prioritert målgruppe hos NAV.

 

– NAV kartlegger og avklarer alle brukere som tar kontakt. Dette innebærer at man ser på den enkelte sin kompetanse ferdigheter, og vurderer dette opp mot etterspørselen i arbeidslivet. Etter en slik behovsvurdering, vil NAV tilpasse sin innsats til den enkelte bruker etter hvor nært eller langt fra arbeidslivet brukeren står, sier hun.

 

Pedersen forklarer videre at det er viktig å gjøre en innsats selv for å få jobb.

 

– Det er viktig å holde en fast struktur i hverdagen, og selv være aktiv for å få endret sin situasjon. Man bør prøve å se muligheter og ikke bare begrensninger. I en slik fase kan det være nyttig å få bistand. Det er her NAV kan hjelpe den som er arbeidsledig, forteller hun.

Mest lest

To Top