Kultur

Vil bedre helsenorge gjennom teater

Eliann Stålem (34), leder og oppstarter av teaterkompaniet Impact, mener helseinstutisjonene bør bruke teater som metode. Foto: Marthe Nymoen

OSLO: Med tidligere rusmisbrukere spiller de forestillinger for økt livskvalitet på helseinstitusjoner

Teaterkompaniet Act2, som nå bytter navn til Impact, ble startet av sosialantropologen Eliann Solem, i 2008. Siden har de spilt teater på helseinstitusjoner og ulike arrangementer, og tar det nå videre med et mål om at teaterformen forumteater er noe institusjonene selv skal bruke som metode i fremtiden.

­­­– Vi belyser temaer etter ønske, og har til nå blant annet tatt for oss temaer som ensomhet, mobbing og flere politiske spørsmål, forteller Stålem.

Visjon om myndiggjøring og økt livskvalitet
­­­– Vi har sett og erfart at bruken av denne teaterformen kan bidra til myndiggjøring og økt livskvalitet for både skuespillerne og publikum.

Forumteater går ut på å spille ut en situasjon hvor noen blir undertrykket. Etter én gjennomgang er det publikums tur til å komme med tilbud til endring, slik at utfallet blir annerledes og undertrykkingen hindret, forklarer Eliann.

– Alt vi lager tas fra eget liv og situasjoner en selv har erfart. Vi ønsker å vektlegge erfaringskunnskapen, og det politiske er også viktig for oss. Vi tror at disse erfaringene kan brukes til å oppnå en positiv endring i samfunnet.

Skuespillere og tidligere rusmisbrukere Cato Krogseth (59) og Karin leser gjennom manus til forestilling om ensomhet.

Bredt publikum
­–
I begynnelsen var hovedfokuset vårt rusmisbrukerne. Det var de vi både spilte med og for. Prosessen var utrolig viktig, og det er den fortsatt, men nå har det utviklet seg til et mye bredere publikum. Dette utfordrer skuespillerne i å ta for seg temaer som ikke nødvendigvis er knyttet rusproblematikk, sier Stålem.

De har til nå spilt på flere helseintuisjoner og arrangementer. Arendalskonferansen, for enslige mindreårige flykninger, byråkrater og spilte nå 19. desember en forestilling om ensomhet på Engelsborg ressurssenter.

Eliann Stålem (34), gir regi til skuespiller og tidligere rusmisbruker Karin.

Vil at institusjonene selv skal kunne bruke forumteater
– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger når vi har vært et sted, og flere ønsker oss tilbake. Det vi vil i fremtiden er å kunne tilby er kurs for å lære de ansatte å bruke forumteater, slik at de kan bruke de metoden på institusjonen selv.

Stålem forteller at det som er vanskelig er at resultatene av det vi driver med ikke kan måles i noen konkret form og det blir da vanskelig å få de ressursene vi ønsker, men at de jobber med saken.

– Jeg hadde ikke vært rusfri i dag uten Impact
Cato Krogseth forteller har vært rusfri i snart fem år og har vært en del av act2 siden det.

– Jeg hadde ikke vært rusfri i dag uten act2. Jeg har vært med på mange ulike tiltak for rusmisbrukere før dette, men å få gjøre noe aktivt og å bli utfordret på måten forumteater gjør har vært helt avgjørende for at jeg er her jeg er i dag.

Krogseth forteller at han ikke hadde noen bakgrunn med teater, og at de færreste som blir med i Impact har det.

– Eliann er flink til å få oss til å føle oss trygge. Gjennom dette har jeg utviklet meg enormt personlig, samtidig som vi får være med på noe som kan bety noe for andre.

Vil bedre helsenorge gjennom teater

Mest lest

To Top