Reportasje

Dødelig sykdom hos elg

ELGJAKT: Elgokse skutt under elgjakta i høst. FOTO: Nora Røflo Indgul

Trondheim: Den svært smittsomme skrantesyken har kommet til Norge. Dette kan være katastrofalt for elgens framtid.

Årets elgjakt er i gang. Jegerne har nærmest trippet på startsstreken og ventet på at det skal bli 25. september, dagen da jakta offisielt starter. Denne gangen har den fine naturopplevelsen en bismak.

Det er tidlig høstmorgen med kald, fuktig luft. 10 elgjegere er samlet. Det lukter skog, kaffe og sigaretter. Stemningen er god, med hyppig bruk av elgjaktvitser i samtalen. I dag starter elgjakta for jaktlaget på Røra i Inderøy kommune.

Første gang i Europa

I år ble det påvist to elger med Chronic Wasting Disease (CWD) under elgjakta i Selbu.

-Vi har aldri sett denne sykdommen før i Europa, sier Eskil Pettersen, fylkessekretær for Norges Jeger og Fiskeforbund, og fortsetter:

-I sommer ble CWD oppdaget i Norge ved en tilfeldighet. I Selbu hadde jegere skutt to elger som hadde bemerkningsverdig oppførsel. I slike tilfeller er jegerne pliktig til å tilkalle Mattilsynet. Da Mattilsynet kom, undersøkte vi hele skrotten, og sendte inn en hjernevevsprøve til veterinærinstituttet i Oslo. Prøven var positiv for CWD .

Les mer om CWD i Canada

Angriper hjernen

Skrantesyken, eller Chronic Wasting Disease er en svært smittsom og dødelig sykdom som angriper sentralnervesystemet.

-De første symptomene er at dyret først får svekket syn, deretter dårlig balanse. Til slutt vil dyret slutte å ta til seg næring, og dø sier mattilsynets veterinær Gunnar Hynne.

-Sykdommen smitter via dråpesmitte, noe som vil si at beitende elg kan bli smittet der andre smitteinnehavere har beitet før. Det vil si at mange elger kan bli smittet på kort tid hvis sykdommen bryter ut for fullt. Om det skjer, vil elgstammen i Norge være svært truet for utryddelse, legger veterinær Hynne til.

Vi vet ikke om det er farlig for mennesker

– Vi har i 2016 tatt 7000 hjerneprøver av elg for å kartlegge omfanget av sykdommen. Prøven tas av den forlengede marg, øverst i hjernestammen. Den blir satt i et prøveglass og sendt til Veterinærinstituttet i Oslo, der det blir analysert ved at de tar ut en del av vevet, og tilsetter fargestoff. Det tar 2-3 dager å få svar. Er prøven positiv vil den bli sendt videre til USA for bekreftelse på prøven, sier Gunnar Hynne

-Det er foreløpig forsket nokså lite på sykdommen, derfor er vi ikke helt sikre på om sykdommen kan smitte til mennesker, eller om det er farlig å spise kjøtt fra elg med CWD, tilfører Hynne.

FOTO:Unsplash.com

Se hva veterinærinstituttet sier om CWD

Får ikke levere kjøtt til vanlige slakterier.

Sykdommen spiller definitivt inn på hvordan de lokale jaktlagene må tenke rundt håndtering av elgkjøttet.

-Regler for hvilket vilt som leveres hos ordinære slakterier er blitt veldig strenge. I jaktlaget vårt er kjøttet som blir skutt til eget bruk, det skal ikke selges i butikker eller i slakteridisken, sier leder for jaktlaget på Røra, Jørn Indgul

-Det har ikke blitt stilt noe krav om at jaktlaget vårt må levere hjerneprøver av alt viltet vi skyter,  derfor leverer vi til privat slakteri. Likevel vurderer vi viltet ut i fra adferden det har før det blir skutt. Om noe er uvanlig, melder vi det inn til Mattilsynet, legger Indgul til.

 

 

Mest lest

To Top