Fraværsgrensen
Kultur

Fraværsgrensen til fare for trafikksikkerheten

Trafikksikkerheten vil i fremtiden bli svekket av fraværsgrensen, mener kjøreskolelærer i Trondheim. FOTO:335804

Trondheim: Videregående eleven Hedda Marie Hermansen er både lei og stresset over situasjonen elever ved videregående skoler i dag er i. 

– Dagens ungdom vil stå i fare for trafikksikkerheten om det fortsetter som dette, mener Tone Kolstad, kjøreskolelærer ved Wright trafikkskole i Trondheim.

Det var fra 1.August 2016 det ble fastsatt strengere krav om elever ved videregående skoler sitt fravær. Det ble bestemt at fraværet innenfor hvert enkelt fag, ikke skulle være mer enn 10%. Dersom dette skjer vil karakteren i faget stå i fare.

Samtidig som dette, ble det bestemt at antall fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres. Tidligere var dette 14 dager, nå er det kun 10. Det innføres også tydeligere krav til dokumentasjon. Det er ikke bare elevene ved de videregående skolene i landet, denne fraværsgrensen har rammet, men også bedriftene ungdom i denne alderen gjerne oppsøker, blant annet trafikkskoler.

Mer press på «generasjon prestasjon»
Hedda Hermansen, elev ved St.Olav videregående skole i Sarpsborg, slår fast at den nye fraværsregelen som har inntatt de videregående skolene i landet er være ødeleggende for dagens ungdom.

Hermansen forteller hvordan hun nå har lagt opp hverdagen slik at hun både får gjort alt av skole, vært sosial, og ha muligheten til å få billappen. Det å få alt til å gå opp i hverdagen, og nå når fraværsgrensen i tillegg er kommet for å bli, mener hun det skaper mer press og stress på «generasjon prestasjon».

– Det går utover konsentrasjonen, og alt det andre jeg driver med på fritiden. Det er virkelig ikke like lett å få ting til å gå opp.

Hun slår fast at over tid kan dette gi fatale konsekvenser for psyken til ungdommen og unge voksne. Hermansen påpeker det enrome fokuset som har vært i samfunnet angående psyken til dagens ungdom. Hun lurer derfor på hva som får politikere til å tro at en slik grense vil være til hjelp.

Hedda Marie Hermansen ønsker endring i fraværsregelen. FOTO: 335804

Trafikksikkerheten svekkes
– Jeg har forståelse for den, og mener det er et bra tiltak, men den burde være bedre tilpasset kjøreopplæring, sier Tone Kolstad, kjøreskolelærer ved Wright trafikkskole Trondheim.

Kolstad er mest redd for at fraværsgrensen skal gå utover trafikksikkerheten, ettersom elevene ikke har mulighet eller tar seg tid til like mange kjøretimer som er optimalt. Hun og trafikkskolen har til nå vært villige til å komprimere så mye som mulig av kjøreopplæringen, men forteller nå at hun ser på dette som umulig i lengden.

– Problemet er at vi prøver minimere alt av kjøretrinn, for å gi best mulig tilbud til elevene. Dette fører til at dagens ungdom ikke får like mye kjøretrening og har ikke mulighet til å få god nok erfaring, når det kommer til trygg trafikk.

Kolstad mener politikerne ikke har tatt nok hensyn til bedriftene rundt de videregående skolene som også er blitt rammet av denne grensen. Hun slår fast at de også har regler å følge, på lik linje som elevene, som har fraværsregelen. Dette mener hun burde blitt tatt hensyn til.

Ser ikke problemet
Høyrepolitiker i Trondheim, Ynge Brox, sier derimot at dette ikke er noe problem. Han forklarer at han, på lik linje som Høyre, mener at fraværsgrensen kun er et tak på hvor mye man kan være borte fra skolen.

Han forklarer videre at dersom en elev tilrettelegger skolehverdagen sin, og ikke har fravær ellers, vil eleven ikke ha noe problem med å ta seg noen dager fra. Disse dagene mener han eleven kan bruke til glattkjøring og langkjøring som kjøreopplæring krever. Han nevner samtidig at det er svært viktig å prioritere skole.
– Kjøreopplæring er samtidig noe elevene gjøre utenom skolen, for et skoleår er relativt kort. Elevene velger selv om de lar dette gå utover skolehverdagen og fraværet.

 

Prøver å se positivt
Til tross for den stressende hverdagen påpeker Hermansen at hun kommer seg gjennom denne perioden med hevet hode. Hun prøver å se positivt, og sier hun kanskje kan få med seg erfaringer videre i livet. Hun forklarer at dersom fraværsregelen er kommet for å bli, kan hun like greit lære seg å leve med den, til tross for at dette ikke er noe hun ser på som bra.

– Jeg krysser fingrene for at politikerne tar til fornuft, og ser hvor mye skade denne fraværsgrensen faktisk gjør. Det er absurd om politikerne ikke ønsker å endre reguleringene etter hvorvidt de faktisk fungerer, avslutter hun.

Som videregåendeelev håper hun at det er muligheter for å bli hørt, ettersom det er hun som elev som både lever og erfarer konsekvensene av bestemmelsen.

 

 

Fraværsgrensen til fare for trafikksikkerheten

Mest lest

To Top