NORGESNYTT: Spørsmålet er om grafikk lar seg publisere i WordPress – og dermed Norgesnytt. Svaret er: ja.

Publisering av «levende» grafikk – kart eller andre grafiske fremstillinger – er fullt mulig i WordPress. Men det fordrer at du har interesse for tall, en smule forståelse for programmering (selv om mye av kodingen kan kopieres) – samt redaktørstatus. Det siste er det fullt mulig å få ved å sende en e-post til arild.hamre@kristiania.no. – og presentere ditt prosjekt.

Grafikken som finnes i dette innlegget, er produsert ved hjelp av datawrapper.de (kartet er bare et eksempel, mens det legemeldte sykefraværet i Trondheim er basert på tall fra SSB), men det er også mulig å bruke Google fusion tables – eller andre ferdigutviklede løsninger som ligger på nett.

Resten av teksten i dette innlegget er her bare tøys og tull.

Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter.
– Da går det fint an å lage en tekst rundt.

Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart:
Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart:
Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Da går det fint an å lage en tekst rundt…

Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Da går det fint an å lage en tekst rundt…
Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Da går det fint an å lage en tekst rundt…

Derfor ser det ut for at det går
Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Jajjamennsann. Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt? Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?
Da går det fint an å lage en tekst rundt… Og her et kart: Dersom jeg fortsetter med tekst her nå, så kanskje den havner rundt?

Publisering av grafikk

Mest lest

To Top