Nyheter

REDD BARNA – før det er for sent

OSLO: Politihuset ved Grønland trenger penger for å hjelpe ungdom fra 10 til 15 år. 

  • Tekst og foto: 298185

I 2015 ble 57 barn under 15 år anmeldt for straffbare handlinger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Flere av barna ble anmeldt gjentatte ganger. Det vil Politihuset Grønland endre på. Derfor søker de Oslo kommune om hjelp til å finansiere tiltak for unge som er i ferd med å falle utenfor.

Roger Brobakken ved forebyggende avdeling på Politihuset Grønland har en klar formening om hvordan man kan senke prosenten av ungdomskriminelle betraktelig i fremtiden.

– Vi trenger et koordinert oppfølgingsteam til ungdommer fra 10-15 år. Vår begrunnelse er at det ofte er for sent å hjelpe ungdom mellom 15 og 18. I politiet har man få ressurser til forebyggende arbeid, og derfor ber vi bydelen om økonomisk støtte for å få til denne ordningen, forteller Roger Brobakken.

Det etterspurte beløpet for at ordningen skal iverksettes er på 600.000 kr.

Det er ikke ofte politiet søker om økonomisk støtte, men her har man en klar mening om hvordan man kan motvirke kriminalitet for ungdom og barn.

 

Samarbeid skaper større trygghet

Det finnes mange eksempler på ungdommer som ikke klarer å tilpasse seg Norges lovverk, selv med oppfølging fra kontaktpersoner fra forskjellige instanser. Allikevel har det, på den positive siden, vært en sterk nedgang på kriminalitet blant ungdom mellom 15 og 18 år i Oslo det siste tiåret, hele 30% nedgang.

Brobakken forteller at det kommer av et tett samarbeid mellom mange instanser, som familie, politi, barnevern, skole, nav, sosialsektorer og helsevesenet.

– Vi har for eksempel en politi-kontakt ved hver skole i Gamlebyen for å raskt fange opp de som kommer inn i kriminelle miljøer. Man legger særlig merke til hvem som trenger oppfølging når ungdommen er på slutten av barneskolen og skal videre til ungdomsskolen, forteller Brobakken.

– Vi ser ikke mange kriminelle handlinger fra unge personer på ti år. Men i 12-årsalderen begynner man å legge merke til tilfeller som nasking, hærverk, vold og rus, sier Brobakken.

Da er det kanskje ikke så dumt å ta tak i de unge før de blir til et problem?

 

Nettkriminalitet er et stort problem

Hanne Hauge er rektor ved Gamlebyen barneskole og har fått med seg hvor det kriminelle miljøet er verst; På nettet.

– Det som virkelig har vært utfordrende de siste årene er nettkriminalitet. Vi ser mange barn true hverandre, det skaper redsel og har ledet til fysiske konflikter ved senere anledninger, sier Hauge.

Selv er Hanne Hauge veldig positiv til henvendelsen fra Grønland Politistasjon og håper det blir laget et koordineringsteam som kan forebygge barn- og ungdomskriminalitet.

– Det høres ut som et godt prosjekt, for vi ser mange unge falle gjennom og droppe ut når de skal begynne på ungdomsskolen. Mange som faller gjennom lever med marginale forhold. De mest fattige barna i landet bor jo i denne bydelen, utdyper rektoren.

Videre mener Hauge at skolemestring er nøkkelen til suksess.

– Dette er et tiltak for å forebygge kriminalitet blant barn og unge og ved å forebygge dette blir andre verdier løftet opp. Det burde være skolemestring, for klarer du deg på skolen vil du mestre livet, smiler Hauge.

 

Det er en drivkraft å se forbedring

Det er mange risikofaktorer for de mellom 10 til 15 år som er på vei inn i kriminelle miljøer. Det kan være foreldre med rusproblemer, eldre søsken som allerede er på skråplanet, dårlige boforhold, gruppepress på skolen eller i sosiale sammenhenger og så videre.

Roger Brobakken har jobbet i Politiet siden 2001 og har både triste og gode opplevelser i hylsteret. Han mener det er ekstremt viktig med god oppfølging fra de riktige personene, det kan være alt fra en kontaktperson i politiet til en fotballtrener – en med positiv innvirkning.

– Jeg fulgte en ung person helt fra ungdomsskolen. Han ble straffet for kriminelle handlinger og kom ut av fengsel da han var 20 år. På bar bakke. Det var ingen familie å dra hjem til, etter det som hadde skjedd. Jeg forberedte ham på livet etter soningen av straffen, vi ordnet med pengestøtte fra NAV og bolig, forteller Brobakken, før han forsetter:

– Men han var allerede kjent med feil miljø – og det var dit han dro for å finne tilhørighet. De han vanket med var kjente for politiet og dermed ble han stoppet ved flere anledninger. Han ble veldig aggressiv raskt og klarte ikke forholde seg til politiet og ja … Det gikk ikke bra, sier Brobakken betenkt.

Men han ser også tilfeller hvor personer blir reddet fra miljøer.

– Det er drivkraften min. Det er derfor jeg jobber her, smiler Brobakken.

 

Kreves mye for å hjelpe

Nå håper han at bydel Gamle Oslo skal bevilge midlene han søker, slik at han kan redde flere unge, og skape flere solskinnshistorier.

– Det kreves et godt samarbeid og gjensidig tillit mellom instanser, for å klare å hjelpe unge mennesker som har blitt utsatt for et kriminelt miljø. Hvis søknaden vår om økonomisk støtte til politiet og våre samarbeidspartnere – Gamle Bydel Oslo og SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo), så kan det hende flere velger å følge riktig sti, sier Roger Brobakken optimistisk.

Svaret på søknaden vil komme i dag 27. mai.

REDD BARNA – før det er for sent

Mest lest

To Top